Εκδήλωση Κοπής Πίτας της HELMEPA

Παρουσία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Γραμματείας της HELMEPA, ο Πρόεδρος Δρ Γεώργιος Γράτσος μαζί με τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Ξυλά «έκοψαν» την πρωτοχρονιάτικη πίτα, χθες, Δευτέρα 23 Ιανουαρίου, στα γραφεία της. Τυχερός σε αυτήν την κοπή της πίτας ήταν ο Δημήτρης Μητσάτσος, Γενικός Διευθυντής της HELMEPA, στον οποίο έτυχε για πρώτη φορά το «φλουρί» στα 35 χρόνια λειτουργίας της ένωσης.

Ο Πρόεδρος ευχήθηκε για το 2017 καλύτερη τύχη στη χώρα μας, κάθε καλό στην Ελληνική ναυτιλία και τη HELMEPA και υγεία και αντοχή σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Μετά την εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε η πρώτη του έτους συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε τις δραστηριότητες και τον Προϋπολογισμό Δαπανών του 2017 που υπέβαλε η Γραμματεία.

Ακολουθούν φωτογραφίες

Photo_1--IMG_3492
(Α-Δ) Δρ Γ. Γράτσος – Πρόεδρος ΔΣ HELMEPA, Δ. Μητσάτσος – Γενικός Διευθυντής HELMEPA, Ι. Ξυλάς – Αντιπρόεδρος ΔΣ HELMEPA, Δρ Μ. Λως – Επίτιμος Αντιπρόεδρος HELMEPA
Photo_2--IMG_3504
O Δρ Γ. Γράτσος – Πρόεδρος ΔΣ HELMEPA
Photo_3--IMG_3584
Ο κ. Δ. Μητσάτσος παίρνει το τυχερό κομμάτι
Photo_4--IMG_3620
Ομαδική αναμνηστική φωτογραφία από την κοπή πίτας της HELMEPA
Photo_5--IMG_3426
Α-Δ) Η κα Αικ. Λω, Δρ Μ. Λως – Επίτιμος Αντιπρόεδρος HELMEPA, Δρ Γ. Γράτσος – Πρόεδρος ΔΣ HELMEPA, Ι. Ιωαννίδης – Μέλος ΔΣ HELMEPA
Photo_6--IMG_3435
(Α-Δ) Δ. Μανός – Μέλος ΔΣ HELMEPA, η κα Ειρ. Νταϊφά – Ειδική Γραμματέας ΔΣ HELMEPA, Δ. Λεμονίδης – Γενικός Γραμματέας ΔΣ HELMEPA
Photo_7--IMG_6949
(Α-Δ) Π. Ζαχαριάδης – Μέλος ΔΣ HELMEPA, Εμμ. Τσικαλάκης – Πρόεδρος ΠΕΠΕΝ