ECDIS System: Υποχρεωτικό για την πλειοψηφία του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων μέσα στο 2015

Οι κανονισμοί SOLAS σχετικά με την υποχρεωτική χρήση του ECDIS (Electronic Charts Display Information System) θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2015 για όλα τα δεξαμενόπλοια άνω των 3.000 κόρων, εκτός από τις επιτρεπόμενες εξαιρέσεις. Πάνω από 8.500 δεξαμενόπλοια θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτούς τους κανονισμούς, με λιγότερο από 10 μήνες προθεσμίας και η UKHO (Υδρογραφική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου) αποκαλύπτει ότι το 58% των πλοίων αυτών δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ENC (Electronic Navigational Charts).

Οι τροποποιήσεις των κανονισμών SOLAS που απαιτούν την υποχρεωτική χρήση του ECDIS εκδόθηκαν το 2009. Μέχρι σήμερα, περίπου 3.600 δεξαμενόπλοια, ή το 42% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων χρησιμοποιεί την υπηρεσία ENC. Αυτό μας δίχνει οτι σχεδόν 5.000 δεξαμενόπλοια που δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία ENC, πιθανότατα δεν θα έχουν εγκαταστήσει και το σύστημα ECDIS.
Τα δεδομένα της UKHO αποκαλύπτουν επίσης μια σημαντική απόκλιση στη χρήση ENC στον παγκόσμιου στόλο δεξαμενόπλοιων μεταξύ διαφόρων μεγεθών και τύπων δεξαμενόπλοιων. Συνολικά, το 23% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, δηλαδή περίπου 1.700 πλοία, ήδη χρησιμοποιούν την υπηρεσία ENC, σε σύγκριση με το 44% των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου και το 63% των δεξαμενοπλοίων μεταφοράς LNG.

Με λιγότερο από ένα έτος να απομένει μέχρι να τεθούν σε ισχύ για τον παγκόσμιο στόλο δεξαμενόπλοιων αυτές οι τροποποιήσεις των κανονισμών SOLAS, οι πλοιοκτήτες και διαχειριστές των δεξαμενόπλοιων που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς, θα υπάρξει η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι έχουν ένα σχέδιο σε εφαρμογή έτσι ώστε να εγκαταστήσουν το σύστημα ECDIS. Είτε πρόκειται για τη εγκατάσταση του ECDIS στο πλοίο, είτε την ειδικού τύπου εκπέδευση για το πλήρωμα είτε για τις απαραίτητες αναθεωρήσεις όσο αφορά τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στη γέφυρα.

Από την έναρξη του παγκόσμιου σεμιναρίου του προγράμματος ECDIS το 2011, η UKHO παρείχε δωρεάν οδηγίες από ειδικούς για τη μετάβαση στο σύστημα ECDIS σε πάνω από 2.300 εκπροσώπους ετιαρειών. Μέχρι το τέλος του 2014, ο αριθμός αυτός αναμένεται να υπερβαίνει τα 3.400 άτομα σε 55 χώρες.

Ο cpt Paul Hailwood, εξειδικευμένος στο ECDIS, παρουσίασε το πρόγραμμα εκπέδευσης της UKHO ECDIS, Policy and Procedures seminars (Σεμινάρια Πολιτικής και Διαδικασιών) που βοηθούν τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον κλάδο της ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών, των πλοιοκτητών, του πληρώματος του πλοίου, των ρυθμιστικών αρχών και των ελεγκτών, να επιτύχουν αυτή η σημαντική απαίτηση των κανονισμών.

Ο Captain Paul Hailwood, σχολίασε:

Η μετάβαση στο ECDIS είναι ένα πολύ σύνθετο και σημαντικό εγχειρημα, είτε πρόκειται για ένα μόνο πλοίο ή για ένα ολόκληρο στόλο. Αυτά τα δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της χρήσης ENC στον παγκόσμιο στόλο δεξαμενόπλοιων αποκαλύπτει ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος, ενώ απομένει ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αν ο στόλος είναι πλήρως έτοιμος να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της SOLAS, ακόμη και επιτρέποντας εξαιρέσεις με περίοδος χάριτος μέχρι την πρώτη επιθεώρηση του πλοίου. Υπάρχουν επίσης ευρύτερες επιπτώσεις στην ικανότητα της βιομηχανίας να είναι έτοιμη για τη μετάβαση στο ECDIS σε τόσο μεγάλη κλίμακα μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω των αναπόφευκτης περιορισμένης ικανότητας, όπως σε χώρους εκπαίδευσης του πληρώματος και στη διαθεσιμότητα των μηχανικών για τη διαχείριση της διαδικασίας εγκατάστασης του ECDIS.

Κάθε πλοικτήτης δεξαμενόπλοιου ή ιδιοκτήτης φορέα που ξεκινούν ή που ακόμη δεν έχουν αρχίσει τις προετοιμασίες για την εγκατάσταση του ECDIS θα πρέπει να έχουν ένα σχέδιο σε ισχύ από σήμερα, προκειμένου να κάνουν τη μετάβαση ασφαλή, με συμβατό και αποτελεσματικό τρόπο και να αποφευχθεί ο κίνδυνος της αποτυχίας να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς. Είναι λάθος να πιστεύει κάποιος πως ‘επειδή μπορεί να πλοηγηθεί με τον χάρτη, μπορεί να πλοηγηθεί και με το ECDIS’.

Ο Jason Scholey, Senior Product Manager Charts, της UKHO σχολίασε:

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους πλοιοκτήτες και διαχειριστές να ετοιμαστουν για το ECDIS, να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για τη χρήση του ECDIS και να κάνουν καλύτερη τη χρήση του ως ένα εργαλείο πλοήγησης που θα τους βοηθήσει να ταξιδεύουν με ασφαλώς και αποτελεσματικά. Το AVCS (Admiralty Vector Chart Service) είναι η σωστή λύση για να τους βοηθήσει στην επίτευξη αυτών των στόχων. Περιέχει 100% το επίσημο ENCS, προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια κάλυψη και λειτουργεί σε όλους τους κατασκευαστές του ECDIS. Χωρίς επιπλέον κόστος, μαζί με το AVCS έρχεται επίσης το μοναδικό ADMIRALTY Information Overlay (AIO), ένα πολύτιμο εργαλείο σχεδιασμού πορείας που παρέχει επιπλέον σημαντικές πληροφορίες για την πλοήγηση και για ασφαλέστερη ναυσιπλοΐα.

Όπως επίσης και το συνολικό πρόγραμμα του σεμιναρίου, όπου η UKHO παρέχει καθοδήγηση από ειδικούς αλλά και τους πόρους για τις ναυτιλιακές εταιρείες για τη διαχείριση της μετάβασης στο ECDIS, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων NP232, NP231 & NP5012. Επιπλέον, η υπηρεσία Admiralty Vector Chart Service (AVCS) είναι η υπηρεσία ENC που έχουν επιλέξει οι περισσότερες εταιρείες για το ECDIS, προσφέροντας τη μεγαλύτερη επίσημη κάλυψη και είναι συμβατό με όλες τους κατασκευαστές του ECDIS.