Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τεσσάρων (4) καινούριων ανυψωτικών μηχανημάτων ΟΣΜΕ

   olp180_73400_005202

 

Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Πρόεδρου και Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργου Ανωμερίτη και της προμηθεύτριας εταιρίας «CARGOTER FINLAND OY» και με τη θετική εισήγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τεσσάρων (4) καινούριων ανυψωτικών μηχανημάτων ΟΣΜΕ (straddle carriers) έναντι συνολικού ποσού 3.394.800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

         Με την προμήθεια αυτή συμπληρώνεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός του νέου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. στον Προβλήτα Ι του εμπορικού λιμένα, ο οποίος καθίσταται το πλέον σύγχρονο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων της Μεσογείου και ένα από τα πιο ανταγωνιστικά της Ευρώπης. Υπενθυμίζεται ότι παρά την κρίση, το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποφάσισε τη συνεχή λειτουργία του εμπορικού και επιβατικού λιμανιού και κατά το 2012, ώστε τα λιμάνια του Ο.Λ.Π. Α.Ε. να λειτουργούν 24 ώρες ημερησίως, 365 μέρες τον χρόνο.