/

Διαμαρτυρία της ΠΝΟ για το κόστος των rapid tests

pnoΕπιστολή προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γ. Πλακιωτάκη, απέστειλε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, ζητώντας οι εργαζόμενοι ναυτικοί να μην επιβαρύνονται με το κόστος των διαγνωστικών ελέγχων κατά του covid-19, επικαλούμενη ειδικότερες διατάξεις και ρυθμίσεις που ισχύουν για τους ναυτεργάτες. Ειδικότερα η ΠΝΟ στην επιστολή της επισημαίνει τα ακόλουθα:
«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55732 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4214 της 13-09-2021, ορίζεται στο άρθρο 1 περίπτωση 18 ότι οι εργαζόμενοι στις μεταφορές πρέπει να διενεργούν διαγνωστικό έλεγχο δύο φορές την εβδομάδα, εφ’ όσον δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, με δική τους δαπάνη.
Διέφυγε όμως της προσοχής του συντάκτη της παραπάνω απόφασης ότι οι Nαυτικοί ναι μεν εργάζονται στα πλοία, πλην όμως, ως προς αυτούς ισχύουν ειδικότερες διατάξεις και ρυθμίσεις και συγκεκριμένα η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4078/2012, σε συνδυασμό με τον εκδοθέντα σε εκτέλεση αυτής Kανονισμό (για την εφαρμογή των απαιτήσεων της MLC ΦΕΚ β’ 1671/05-07-2013) ρητά αναφέρει ότι για τα ιατρικά πιστοποιητικά των Ναυτικών δεν καταβάλλεται από μέρους τους καμία δαπάνη.
Και για τούτο εξ άλλου ακριβώς η υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.45222 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3130/18-07-2021, περί Εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε Nαυτικούς-μέλη πληρώματος πλοίων, ορίζει ρητά στο άρθρο 2 παρ. 2 ότι «Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα……. με ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / διαχειριστή».
Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις πρόκειται περί ειδικών διατάξεων σε εκτέλεση διεθνούς συμβάσεως εργασίας (lex specialis) οι οποίες βάση έχουν την Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006), η οποία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερκεραστεί από την οποιαδήποτε κοινή Υπουργική Απόφαση ή διάταξη εσωτερικού νόμου.
Σας γνωρίζουμε και ταυτόχρονα προειδοποιούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε η δαπάνη αυτή των διαγνωστικών ελέγχων να βαρύνει τους Ναυτικούς μας και μάλιστα απεμπολώντας βασικά δικαιώματά μας διεθνώς ρυθμιζόμενα και κατοχυρωμένα».