Διαγωνισμός εκποίησης και απομάκρυνσης της υδροφόρας “ΕΝΑΛΙΑ

        olp180_73400_005202

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης της υδροφόρας “ΕΝΑΛΙΑ”, η οποία βρίσκεται παροπλισμένη στο ειδικό λιμάνι της πλοηγικής και πυροσβεστικής υπηρεσίας.

       Ως τιμή εκκίνησης καθορίστηκε το ποσό των 150.000 ευρώ.