Δελτίο τύπου της MED SOS για το πρόγραμμα Life Ammos

                                                                             lifeammos logo moto

 

To ευρωπαϊκό έργο LIFE AMMOS για την πρόληψη και των περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013, συνεχίζει εντατικά την πορεία του, οδεύοντας βαθμιαία στην τελική ευθεία και στην κορύφωση των δράσεών του το προσεχές καλοκαίρι.

Βασικός άξονας του έργου και απαραίτητος όρος για την επιτυχή υλοποίησή του αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών της παράκτιας ζώνης (λουομένων, επιχειρηματιών, δημοτικών αρχών κ.ά.) αναφορικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η παρουσία των απορριμμάτων καπνιστών. Για το λόγο αυτό, η ουσιαστική γνωριμία με την τοπική κοινωνία σε κάθε μια από τις 15 περιοχές, που θα φιλοξενήσουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια, αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο του έργου, το οποίο ξεκίνησε με επίσκεψη στις συγκεκριμένες παραλίες, καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την παρουσία απορριμμάτων καπνιστών και συγκρότηση Τοπικών Συμβουλευτικών Επιτροπών με συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων της κάθε περιοχής.

Απότοκο των επισκέψεων αυτών αποτελεί η ολοκληρωμένη «Έκθεση αποτελεσμάτων αρχικής επίσκεψης στις 15 παραλίες υλοποίησης του προγράμματος LIFE AMMOS», η οποία περιέχει στοιχεία για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, εμπεριστατωμένα δεδομένα για την υφιστάμενη κατάσταση των παραλιών με βάση τις επιτόπιες μετρήσεις απορριμμάτων καπνιστών που έγιναν το Φθινόπωρο του 2013, καθώς και την άποψη των μελών των Τοπικών Συμβουλευτικών Επιτροπών, όπως αυτή αποτυπώθηκε στα ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν για την πληρέστερη αξιολόγηση της έντασης και έκτασης του προβλήματος στην κάθε περιοχή.

Το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές δράσεις του έργου, το οποίο και θα κορυφωθεί τους προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες με σειρά δράσεων, παρεμβάσεις στις παραλίες, παράλληλες εκστρατείες και δυναμική επικοινωνιακή διάχυσή του.

Δείτε επισυναπτόμενη την Έκθεση Αρχικής Επίσκεψης που αφορά στην περιοχή σας.