CAPITAL LINK WINS LLOUD ‘S LIST AWARD

 

Piraeus

 

 Από το 2004, τα ετήσια Ελληνικά Βραβεία Ναυτιλίας της Lloyd’sList αναγνωρίζουν τους καλύτερους στη δυναμική ελληνική ναυτιλία. Με βάση τις υποψηφιότητες από την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα που στη συνέχεια αξιολογούνται από μια διακεκριμένη κριτική επιτροπή της ναυτιλίας, τα Ελληνικά Βραβεία Ναυτιλίας τονίζουν ορισμένες από τις κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς και καλύτερες στιγμές.
Στην τελετή απονομής των βραβείων που έλαβε χώρα στην Αθήνα την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, 2011, η Capital Link έλαβε το βραβείο “Πειραιάς Διεθνές Κέντρο “, το οποίο αναγνωρίζει εταιρείες που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Έλληνικήναυτιλία και έχουν κάνει μια εξαιρετική συμβολή στην ανάπτυξη της Ελλάδας ως ναυτιλιακό κέντρο.

 

 

Ο Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, παρέλαβε το βραβείο και δήλωσε: “Αυτό είναι ένα βραβείο που δέχομαι εκ μέρους όλης της ομάδας της Capital Link. Είναι τιμή μας να λάβουμε αυτή την υψηλή διάκριση από την Ελληνική ναυτιλία, η οποία επικυρώνει το έργο και τις προσπάθειές μας. Η Capital Link σήμερα συνεργάζεται με την πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιρειών οι οποίες είναι εισηγμένες σε Αμερικάνικα χρηματιστήρια, καθώς και με εισηγμένεςεταιρείες στο Λονδίνο και το Μιλάνο.Το πρωτοφανές αυτό μερίδιο της αγοράς δείχνει ότι βρισκόμαστε στο κέντρο της δραστηριότητας των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών, επενδυτών, αναλυτών και μέσωνμαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι αναγνωρίζουν την Capital Link ως την εταιρεία στην οποία απευθύνονται σχετικάμε τη παγκόσμια ναυτιλία. Με άλλα λόγια προσφέρει μοναδική ροή πληροφοριών, τεχνογνωσία και διορατικότητα, όταν πρόκειται για τη ναυτιλία και τους επενδυτές.
Η αγορά των ΗΠΑ ειδικότερα, η οποία έχει γίνει το παγκόσμιο κέντρο για τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες, είναι μια τεράστια και εξαιρετικά σύνθετη αγορά. Η ναυτιλία ως τομέας έχει γίνει μέρος των αμερικάνικων επενδυτικών χαρτοφυλακίων, και εξακολουθεί να έχει πολλές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη. Τα Επενδυτικών Σχέσεων προγράμματά μας, έδωσαν τη δυνατότητα στουςεπαγγελματίες της ναυτιλίας να μεταφέρουν τανέα της εταιρείαςτους καθώς καιτην επενδυτική τους θέση στην παγκόσμιαεπενδυτική κοινότητακαι το διεθνή τύπο με την αξιοποίησητωνσημερινών τεχνολογικών πόρων.Με τα διαδικτυακά σεμινάρια μας, συνέδρια, χρηματιστηριακούς δείκτες, ενημερώσεις και ιστοσελίδες της βιομηχανίας, η Capital Link έχει χτίσει πολύ αποτελεσματικές πλατφόρμες μάρκετινγκ που γνωστοποιούν περισσότερο τηνναυτιλία σε ένα ευρύτερο και συνεχώς επεκτεινόμενο κοινό επενδυτών.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Nigel Lowry, για την εξαιρετική δουλειά που συνεχίζει και κάνει ως ανταποκριτής της Lloyd’s List στην Ελλάδα, καθώς και την Lloyd’s List και την αξιότιμη κριτική επιτροπή για αυτή τη μοναδική τιμή. Αλλά πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τους πελάτες μας των οποίων η υποστήριξη και εμπιστοσύνη μας έδωσε τη δυνατότητα να χτίσουμε την Capital Link. Αυτό το βραβείο μας δίνει το κίνητρο να αυξήσουμεακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας”.

Σχετικά με την CapitalLink:

Η CapitalLink είναι μια εταιρεία με βάση τη Νέα Υόρκη η οποία προσφέρειυπηρεσίες Επενδυτικών Σχέσεων και Επενδυτικής Επικοινωνίας.

Αξιοποιώντας την εις βάθος γνώση της ναυτιλίας και των κεφαλαιαγορών, η Capital Link έχει κάνει μια στρατηγική δέσμευση στη ναυτιλία να γίνει ο ηγέτης προσφοράς υπηρεσιών Επενδυτικών Σχέσεων και Επενδυτικής Επικοινωνίας επικοινωνιών σε διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια των Η.Π.Α. και της Ευρώπης. Τα κεντρικά γραφεία της Capital Link είναι στη Νέα Υόρκη, με παρουσία στο Λονδίνο και την Αθήνα.
Επενδυτικές Σχέσεις & Χρηματοοικονομικές Συμβουλές:

Λειτουργώνταςπερισσότερο ως μιαεπενδυτική τράπεζαμπουτίκκαι όχι μια παραδοσιακήεταιρείαΕπενδυτικών Σχέσεων, ο στόχος μαςείναι ναβοηθήσουμε τους πελάτες μας στην ενίσχυση τηςμακροπρόθεσμηςαξίας για τους μετόχουςκαι την επίτευξηορθής εκτίμησης, μέσω τηςθέσηςτουςστηνεπενδυτική κοινότητα. Βοηθάμε επιχειρήσειςμε διάφορους τρόπους: καθορισμός των στόχωντους, καθιέρωσηκατάλληλωνεπενδυτικώνστρατηγικώνπροσέγγισης, δημιουργίαμίας επαναλαμβανόμενηςροής πληροφοριών εντοπίζονταςπαράλληλα τηνκατάλληληομάδα επενδυτών καιαναλυτών,και συλλέγονταςσχόλια από τους επενδυτέςκαιαναλυτέςκαθώςκαι σχετικές πληροφορίεςγια την αγορά. ΄Ολα αυτάπαρακολουθώντας παράλληλαομότιμες επιχειρήσεις,και ενισχύονταςτο προφίλ τουςστα κορυφαίαοικονομικάκαιεμπορικάμέσα μαζικής ενημέρωσης.

Στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τη ροή πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό και να συμβάλουμε στη βελτίωση των γνώσεων του επενδυτή πάνω στον τομέα της ναυτιλίας, η Capital Link έχει αναπτύξει μια σειρά από δραστηριότητες, πέρα ​​από το παραδοσιακό πεδίο των υπηρεσιών Επενδυτικών Σχέσεων, όπως:
www.CapitalLinkShipping.com: Η CapitalLink διατηρεί ένα δωρεάν δικτυακό κόμβο που παρέχει πληροφορίες για τους μεγαλύτερους γενικούς χρηματιστηριακούς δείκτες και δείκτες της ναυτιλίας καθώς επίσης και για όλες τις ναυτιλιακές μετοχές. Διαθέτει επίσης ένα ημερολόγιο με ημερομηνίες ανακοινώσεων κερδών από τις ναυτιλιακές εταιρίες καθώς και κλήσεων συνδιασκέψεων, αναλύσεις και εκθέσεις εταιριών του κλάδου, συνεντεύξεις στελεχών και Διευθύνοντων Συμβούλων, αναλυτών και άλλων παραγόντων της αγοράς.

 

Capital Link Εβδομαδιαία ‘Εκθεση για τις Ναυτιλιακές Αγορές:Μία δωρεάν εβδομαδιαία αναφορά στις ειδήσεις και δραστηριότητες όλων των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Μιλάνο, η οποία περιλαμβάνει μία ανασκόπηση του τομέα ξηρού χύδην φορτίου, δεξαμενόπλοιων, εμπορευματοκιβωτίων καιτης αγοράς αγοραπωλησιών,μία ανασκόπηση των μετοχικώναγορών και των αγορών ομολόγων για τη ναυτιλία, συνεντεύξεις και προφίλ εταιρειών καθώς και πολλών άλλων. Η διανομή γίνεται σε ένα εκτεταμένο ναυτιλιακό επενδυτικό κοινό σε ΗΠΑ και Ευρώπη.
Capital Link Συνέδρια & Διαδικτυακά σεμινάρια: Περιοδικά, ηCapitalLinkοργανώνει συζητήσεις μεταξύ των CEOs και των αναλυτών σε διάφορους τομείς της ναυτιλίας (εμπορευματοκιβώτια, χύδην ξηρά φορτία, δεξαμενόπλοια), καθώς και σε άλλα σημαντικά θέματα ενδιαφέροντος.
CapitalLink Επενδυτικά Ναυτιλιακά Συνέδρια: Στη Νέα Υόρκη, Αθήνα και Λονδίνο φέρνοντας σε επαφή επενδυτές, χρηματοοικονομικούς συμβούλους, CEOs εισηγμένων εταιριών, αναλυτές και φορείς της ναυτιλίας
www.MaritimeIndices.com(Ναυτιλιακοί Χρηματιστηριακοί Δείκτες της CapitalLink): Η CapitalLink ανέπτυξε και διατηρεί μια σειρά από ναυτιλιακούς χρηματιστηριακούς δείκτες οι οποίοι παρακολουθούν την απόδοση των εισηγμένων στην Αμερική ναυτιλιακών μετοχών (CL MaritimeIndex, CL DryBulkIndex, CL tankerIndex, CL ContainerIndex, CL LNG / LPG Index, CL MixedFleetIndex, CL Shipping MLP Index – Bloomberg σελίδα: CPLI).