Αντίδραση της ΠΝΟ για το κτίριο του Οίκου Ναύτου

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών εγγράφων σας, με τα οποία προτείνονται, από την πλευρά του καθένα σας «λύσεις και προτάσεις» για το κτίριο του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, με κοινό παρονομαστή την συστέγαση των Υπηρεσιών του ΓΕΝΕ, σας γνωρίζουμε ότι κατά την σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της Διοικήσεως της Ομοσπονδίας μας, η οποία και συνήλθε ειδικά για να εξετάσει τα προτεινόμενα με τα άνω έγγραφα σας, αποφασίστηκαν τα πιο κάτω:

Κατ’ αρχή εκφράζουμε την απορία μας πώς και πότε ανατράπηκε η κοινή διαπίστωση, όλων των συμμετεχόντων στην διυπουργική διάσκεψη της 19-11-2014, ότι δηλαδή τοις πράγμασι δεν μπορεί και δεν είναι επιτρεπτό να λειτουργούν στο αυτό κτίριο δύο διαφορετικές Υπηρεσίες με άσχετο και τόσο διαφορετικό αντικείμενο η μια από την άλλη.

Η μόνη «λογική» απάντηση είναι ότι η ανατροπή αυτή είτε έγινε μετά την λήξη της σύσκεψης και μετά την αποχώρηση των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας είτε, και το πλέον πιθανό, ότι η σύσκεψη αυτή συγκλήθηκε για τα «μάτια» και μόνον και για να προσδώσει μανδύα «διαλόγου» και δημοκρατικότητας σε προειλημμένες αποφάσεις.

Όποια όμως και αν ήταν η «σκοπιμότητα της πιο πάνω σύσκεψης» η θέση της ΠΝΟ, την οποία ήδη έχει εκφράσει πλείστες όσες φορές, είναι σταθερή και πάγια, και σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται και δεν πρόκειται να αποδεχτεί την σχεδιαζόμενη μεταφορά του ΓΕΝΕ και των υπηρεσιών του στο κτίριο του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ όπου και λειτουργούν και προσφέρονται αποκλειστικά ιατρικές υπηρεσίες.

Και όπως έχουμε τονίσει ναι μεν τυπικά ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ και ΓΕΝΕ αποτελούν νυν ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο, τον Ο.Ν.Ν.Ε., πλην όμως πρόκειται περί δύο τελείως διαφορετικών και ανεξάρτητων Υπηρεσιών που έχουν τελείως διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας, με τελείως διαφορετικό έργο και παροχές, οι οποίες βέβαια σε καμία περίπτωση και με καμία λογική δεν μπορούν αλλά και δεν είναι επιτρεπτό να λειτουργούν κάτω από την ίδια στέγη.

Η διοίκηση της ΠΝΟ απορρίπτει κατηγορηματικά τις «προτάσεις και λύσεις» που περιέχονται στα παραπάνω έγγραφα σας και εμμένει αταλάντευτα στις πιο πάνω θέσεις της.

Ας ευρεθεί ο οποιοσδήποτε άλλος χώρος για τις υπηρεσίες του ΓΕΝΕ και ας συνεχιστεί στο κτίριο του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ να προσφέρονται αποκλειστικά και μόνον υπηρεσίες υγείας για τις οποίες και είναι προορισμένος και τις οποίες επί τόσα έτη προσφέρει στους 130.000 περίπου Έλληνες ναυτεργάτες (συνταξιούχους και εν ενεργεία) και στα μέλη των οικογενειών τους καθώς και σε δεκάδες άλλες χιλιάδες ασφαλισμένους άλλων κλάδων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Και περαιτέρω, και όσον αφορά την «απειλή» ότι «εάν δεν συμφωνεί η Ναυτική Οικογένεια» στην συστέγαση των δύο πιο πάνω διαφορετικών Υπηρεσιών, τότε ο ΟΝΝΕ θα εγκαταλείψει τον κτίριο του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ και θα μεταφερθεί σε άλλο κτίριο», φαίνεται ότι οι εκτοξευτές τέτοιων απειλών δεν έχουν μελετήσει τον σκοπό και την άδεια οικοδόμησης του συγκεκριμένου κτιρίου ο οποίος και αποκλειστικά είναι η εγκατάσταση υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΝΑΤ.

Εκτός βέβαια και άν ο απώτερος σκοπός τους είναι να εγκαταλειφθεί το κτίριο και να μετατραπεί σε ένα νέο «ερείπιο» όπως συμβαίνει με πλείστα όσα κτίρια του ΝΑΤ , τα οποία, παρά τις συνεχείς προτάσεις μας, παραμένουν χρόνια αναξιοποίητα και εγκαταλειμμένα και με την συνεχή υποβάθμιση και μείωση της πραγματικής τους αξία εύκολα να μπορούν να γίνουν «βορά» των ντόπιων και ξένων ιδιωτικών συμφερόντων αντί πινακίου φακής.

Τέτοιο τρανό και χαρακτηριστικό παράδειγημα είναι και η πλήρης εγκατάλειψη του Ναυτικού Νοσοκομείου του Ν.Ι.Ε.Ν., το οποίο θα μπορούσε να μετατραπεί σε πραγματικό στολίδι για την Χώρα και υπόδειγμα Πανεπιστημιακού

Νοσοκομείου με πλείστα όσα εξόφθαλμα οφέλη όχι μόνον για τους Έλληνες Ναυτικούς (εν ενεργεία και συνταξιούχους) και τα μέλη των οικογενειών τους αλλά και για τους ασφαλισμένους και των άλλων κλάδων εργαζομένων.

Και ενώ όλα τα πιο πάνω είναι γνωστά σε όλους τους εμπλεκομένους τίθεται το ερώτημα ποια η πραγματική σκοπιμότητα αυτής της παράλογης εμμονής για την συστέγαση των δύο υπηρεσιών όταν κάλλιστα οι υπηρεσίες του ΓΕΝΕ θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο πρώην κτίριο του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ επί της οδού Υψηλάντους και Τσαμαδού, επίσης ιδιοκτησίας ΝΑΤ, και η εκεί στεγαζόμενη σήμερα Υπηρεσία των Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΝΑ να μεταφερθεί στον φυσικό της χώρο που είναι το κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Περιμένουμε απάντηση.

Τέλος, η Διοίκηση της ΠΝΟ τονίζει για άλλη μία φορά ότι δεν θα συναινέσει και δεν θα ανεχθεί καμία περαιτέρω υποβάθμιση σε βάρος των υπηρεσιών υγείας των Ελλήνων Ναυτικών (εν ενεργεία και συνταξιούχων) και των μελών των οικογενειών τους και ότι δεν θα επιτρέψει την όποια περαιτέρω μείωση σε βάρος της περιουσίας του ΝΑΤ.

Με την εντολή της Διοίκησης και με τιμή

Γιάννης Χαλάς

Γενικός Γραμματέας;