Αναβάθμιση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Σύνδεσμός των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) χαιρετίζει τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης που αφορούν στην αναβάθμιση των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων και συγκεκριμένα στην έγκαιρη ανακοίνωση και εφαρμογή του διευρυμένου θερινού ωραρίου λειτουργίας (08:00-20:00), σε επιλεγμένα Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, καθώς και στην επέκτασή της λειτουργίας τους σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Εκφράζουμε, επίσης, την ικανοποίησή μας για την υιοθέτηση πολλών προτάσεων του Συνδέσμου, οι οποίες έχουν στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τονεμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος, με πολιτιστικά στοιχεία, αλλά και την εξυπηρέτηση των τουριστών που επιθυμούν να επισκεφθούν τα πολιτιστικά μνημεία της Ελλάδας.

Οι προτάσεις του ΗΑΤΤΑ αφορούν (συνοπτικά) στην:

·       εφαρμογή διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας στους Αρχ. Χώρους και στα Μουσεία

·       προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τουριστικής αγοράς

·       εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικού και ενιαίου εισιτηρίου, με την ταυτόχρονη εικαστική αλλαγή και αναβάθμιση του έντυπου εισιτηρίου

·       αναγκαιότητα για λειτουργικές και αισθητικές βελτιώσεις, με την παράλληλη χρήση των χώρων για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις

Όπως είναι γνωστό, τα τουριστικά γραφεία σχεδιάζουν και υλοποιούν τα τουριστικά προγράμματα και οργανώνουν τις επισκέψεις των τουριστών στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, σημαντικό χρόνο πριν την υλοποίησή τους.

Τα ωράρια λειτουργίας πρέπει να είναι σταθερά, διαχρονικά και γνωστά, τόσο για λόγους αξιοπιστίας της χώρας, αλλά και προκειμένου να είναι δυνατός ο έγκαιρος και έγκυρος προγραμματισμός των επισκέψεων.