Ανακοίνωση Π.Ν.Ο. 07/03/2012

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) κατά την χθεσινή συνεδρίασή της ασχολήθηκε δια μακρών με τις τελευταίες εξαιρετικά δυσμενείς εξελίξεις στο χώρο της ναυτιλίας και ειδικά των ναυτικών, όπως αυτές διαμορφώνονται, ύστερα από τα προηγούμενα απανωτά πλήγματα, που καταφέρθηκαν λίγες μέρες πριν και έχουν εκτεθεί συνοπτικά με σχετικά δελτία τύπου της Ομοσπονδίας.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου εξαφάνισης όλων εκείνων των θεσμών, που λειτουργούσαν με βάση τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος, αφετηρία του οποίου υπήρξε η κατάργηση του ΥΕΝ και η αλόγιστη διασπορά των υπηρεσιών του.

Επόμενα βήματα ήταν ο ασφαλιστικός φορέας των ναυτεργατών, το ΝΑΤ, το ΓΕΝΕ, ο ΕΛΟΕΝ η ναυτική εκπαίδευση, η άμεση απειλή στο χώρο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με κατάληξη τον Οίκο Ναύτου.

Η αιφνιδιαστική από 1.4.2012 ένταξη του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ (Ν. 4052 άρθρ. 13 παραγρ. 17), έρχεται να προστεθεί στη μεθοδικά μελετημένη κατεδάφιση ολόκληρου του οικοδομήματος που συγκροτούσε μέχρι σήμερα το εργασιακό και κοινωνικοασφαλιστικό θεσμικό πλέγμα των Ελλήνων ναυτεργατών.

Παράλληλα έχει ήδη δρομολογηθεί η με κάθε μέσον συρρίκνωση του οικογενειακού εισοδήματος των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών, την οποία τροφοδοτεί καθημερινά ο καταιγισμός των νομοθετικών ρυθμίσεων και η συνακόλουθη διαρκής φημολογία.

 

Η ενδημούσα μάστιγα της ανεργίας όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται από την πολιτεία, αλλά έχει εγκαταλειφθεί κατά τρόπο που ενεργεί αποτρεπτικά για την προσέλευση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και οδηγεί τους πολυπληθείς ανέργους συναδέλφους μας μπροστά στο φάσμα της πλήρους εξαθλίωσης.

Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν την ΠΝΟ να λάβει ομόφωνα την απόφαση να κινηθεί προς την κατεύθυνση των κινητοποιήσεων με την προβλεπόμενη αποστολή εξωδίκων δηλώσεων προς τις εργοδοτικές οργανώσεις και τον αρμόδιο και συναρμόδιο Υπουργό και παράλληλα να καλέσει όλους τους συναδέλφους εν ενεργεία και συνταξιούχους ναυτικούς καθώς και τους εργαζόμενους όλων των φορέων, που έχουν σχέση με τη ναυτιλία, να συστρατευθούν και να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Τέλος η Ομοσπονδία δηλώνει ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων της θα προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις για την επίλυσή τους σε χρόνο, που θα προσδιορισθεί με σχετική νεώτερη απόφασή της.