/

Τροποποίηση περιόδου ακινησίας Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ και της περιόδου αντικατάστασης του από το Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ

bluestarmykonosTo Υπουργείο ναυτιλίας ανακοίνωσε την τροποποίηση περιόδου ακινησίας του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π.10882 ώστε να εκτελεστεί κατά το χρονικό διάστημα από 04/02/2022 έως και 28/02/2022 αντί του εγκεκριμένου διαστήματος απο 25/01/2022 έως και 17/02/2022. 2. Την τροποποίηση περιόδου αντικατάστασης του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π.10882 από το Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν.Π. 10883 και εκτέλεσης της το χρονικό διάστημα από 04/02/2022 έως και 28/02/2022 στις γραμμές των υπό στοιχεία (δ) και (ε) συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του προοιμίου της παρούσας, με τα ίδια μισθώματα ανά πλήρες δρομολόγιο. 3. Δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π. 10882 κατα το χρονικό διάστημα από 25/01/2022 έως και 03/02/2022 και Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν.Π. 10883 κατα το χρονικό διάστημα από 04/02/2022 έως και 28/02/2022 εκτελεστούν σύμφωνα με επισυναπτόμενους πίνακες, υπό την προϋπόθεση έγκαιρης και ευρείας ενημέρωσης επιβατικού κοινού με μέριμνα και ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρείας καθώς και ανάληψης υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις διατάξεις του υπό στοιχείου (β) νόμου της παρούσας. 4. Πρόσδεση, παραμονή και αγκυροβολία σε λιμένες προσέγγισης πραγματοποιείται σύμφωνα με υποδείξεις οικείων Λιμενικών Αρχών. 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις εν λόγω συμβάσεις.