/

Το «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» στη γραμμή Σαμοθράκη-Λήμνος

adamantioskoraisΟ υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης ενέκρινε  την κατακύρωσή των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής  γραμμής ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα έως 31/10/2021, έναντι μισθώματος δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (€18.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων, ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία ΑΝΩΝΤΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» ΗΝ.Π. 11800. Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2021