/

Την αγορά της ΑΝΕΚ ζητά η SeaJets

Επιστολή  τριών εταιρειών, «μελών της Seajets» επιβεβαιώνει ότι έλαβε η ΑΝΕΚ με ανακοινώσεις της που εξέδωσε την Παρασκευή και μετά από σχετικό δημοσίευμα.  Συγκεκριμένα, η ΑΝΕΚ, όπως αναφέρει, «στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, κατόπιν της από 22 Ιουνίου 2023 επιστολής της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ αναφορικά με δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο, το οποίο αναφέρεται στην «επικείμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφανθεί επί της απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την ATTICA GROUP και σε σενάρια που φέρουν τον Μάριο Ηλιόπουλο – πάντα μέσω των κυπριακών εταιρειών της κόρης του Δέσποινας – να παρεμβαίνει στη διαδικασία προβαίνοντας σε προσφορά προς τις πιστώτριες Τράπεζες για να αποκτήσει ο ίδιος τις μετοχές της ΑΝΕΚ και να εμποδίσει την συγχώνευση», η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 16.06.2023 κοινοποιήθηκε στη Διοίκηση της Εταιρείας επιστολή τριών εταιρειών, «μελών της Seajets», απευθυντέα προς τις Δανείστριες της Εταιρείας και προς τους μετόχους εκπροσωπούντες ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με την οποία καταθέτουν πρόταση για την εξαγορά μετοχών και δανεισμού της ΑΝΕΚ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη απευθυνθεί στους μετόχους και στους δανειστές της εταιρείας, στους οποίους απευθύνεται η επιστολή, προκειμένου να λάβει ενημέρωση από αυτούς αναφορικά με την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει δε πως θα προβεί, σύμφωνα με τον νόμο και αμελλητί, σε ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού εφόσον συντρέξουν οι σχετικές εκ του νόμου προϋποθέσεις.

Η δεύτερη ανακοίνωση

Η δεύτερη ανακοίνωση της ΑΝΕΚ αναφέρει

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατόπιν της από 22 Ιουνίου 2023 επιστολής της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ αναφορικά με δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο, ότι η κοινοποιηθείσα την 16.06.2023 στη Διοίκηση πρόταση τριών εταιρειών, «μελών της Seajets», απευθυντέα προς τις Δανείστριες της Εταιρείας και προς τους Μετόχους αυτής εκπροσωπούντες ποσοστό 57,70 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με θέμα την εξαγορά μετοχών και δανεισμού της ΑΝΕΚ,
αναφέρει τα εξής:
– Άμεση καταβολή ποσού 82.000.000 € για τη απόκτηση του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας με παροχή εξασφαλίσεων
– Εξαγορά του συνόλου των μετοχών των βασικών μετόχων έναντι της τιμής των € 0,2220 ανά μετοχή.
– Εξασφάλιση δανεισμού από την Τράπεζα Πειραιώς
Η πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση διενέργειας ελέγχου Due Diligence της Εταιρείας.
Δεδομένου ότι η Εταιρεία έχει ήδη απευθυνθεί στους Μετόχους και Δανειστές της και αναμένει την απάντησή τους, θα προβεί, σύμφωνα με τον νόμο και αμελλητί, σε ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού εφόσον προκύψουν εξελίξεις και συντρέξουν οι σχετικές εκ του νόμου προϋποθέσεις.