/

Τα σενα΄ρια για Attica Group και ΑΝΕΚ και ο σχεδιασμός των εταιρειών

anekblueΣε επενδύσεις άμεσης απόδοσης θα προχωρήσει ο Όμιλος της Attica Group (Blue Star, Superfast, Hellenic Seaways, Morocco) όπως λέγεται στην ακτοπλοϊκή πιάτσα, αφήνοντας στην άκρη σενάρια για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Άλλωστε πως θα αποφασίσει η Τράπεζα Πειραιώς (πιστωτής και μέτοχος της MIG και Attica Group) να απεμπλακεί από ένα μεγάλο asset και να αφήσει την μητρική MIG με χρέη που δεν θα μπορεί να ξεπληρώσει.

Επίσης στην άκρη φαίνεται ότι μπαίνουν και τα σενάρια εξαγοράς της ΑΝΕΚ καθώς η Χανιώτικη εταιρεία έχει τα δικά της προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει.

Επίσης η εποχή δεν είναι η καλύτερη για μεταβίβαση ακτοπλοϊκής εταιρείας ειδικά τώρα που ο κλάδος είναι υπό πίεση, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο όμιλος Attica στηρίζει όλη την ελληνική ακτοπλοΐα και  τα περισσότερα νησιά της χώρας με τις ποιοτικές της υπηρεσίες και δεν μπορεί να διαταραχθεί εύκολα αυτή η κατάσταση γιατί θα κινδυνέψει η εθνική συνοχή της χώρας.

Πιο κοντά λοιπόν είμαστε σε ένα σενάριο, για το μέλλον μιλάμε πάντα, ανάλογο με αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο ΧΑ, των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου , όπως π.χ στης ΔΕΗ κ.λ.π.

Να ληφθεί υπόψη δε ότι η διασπορά των μετοχών της Attica Group στο χρηματιστήριο είναι κάτω του 10% συνεπώς η πορεία της τιμής της μετοχής μικρή σημασία έχει καθώς η MIG ελέγχει το 79,4% της εταιρείας η Τράπεζα Πειραιώς το 11,8% και η διασπορά σε μικρομετόχους αφορά το υπόλοιπο 8,8%.

Ανατρέχοντας στη  εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της Attica (εδώ η ανακοίνωση αποτελεσμάτων) διαβάζουμε στην ενότητα Γ «εξέλιξη δραστηριοτήτων» ότι «Κατά το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος 2021, το μεταφορικό έργο του Ομίλου σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εσόδων. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 42,9% στους επιβάτες, 36,9% στα Ι.Χ. οχήματα και 16,8% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα 2020. Σε σύγκριση με το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος 2019, o κύκλος εργασιών του Ομίλου το αντίστοιχο διάστημα του 2021 είναι μειωμένος κατά 8,4%. Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι αρχίζει η σταδιακή ομαλοποίηση των εργασιών του Ομίλου. Η διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί σε συνεχή βάση κάθε νέο στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη δραστηριότητα του και σχεδιάζει ενέργειες βελτιστοποίησης της απόδοσης του Ομίλου στη βάση των δεδομένων που προκύπτουν. Παρ’όλα αυτά, ασφαλής εκτίμηση για την πορεία των εργασιών τους επόμενους μήνες δεν μπορεί να γίνει αφού η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας παραμένει, κυρίως λόγω των μεταλλάξεων του ιού και της λήψης τυχόν νέων μέτρων από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση τους, τα οποία θα επηρεάσουν ανάλογα το μεταφορικό έργο του Ομίλου. Eντούτοις, δεδομένης της σταδιακής ομαλοποίησης της κίνησης και των υγειονομικών εργαλείων, π.χ. εμβόλια, ο βαθμός της αβεβαιότητας των σχετικών εκτιμήσεων δείχνει ηπιότερος».

 

Για την ΑΝΕΚ (εδώ η ανακοίνωση αποτελεσμάτων) διαβάζουμε στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση στο κεφάλαιο προοπτικε΄ς για το Β’ Εξάμηνο ότι «η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η ανάκαμψη των εξαγωγών και η καλή πορεία του τουρισμού τη θερινή περίοδο έχουν ενισχύσει τις θετικές προοπτικές για οικονομική ανάκαμψη και υψηλή ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2021. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία του τουρισμού για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κάτι που αποτυπώνεται και στην επιβατική κίνηση του Ομίλου. Ωστόσο, η αλματώδης άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου σε σχέση με το 2020 απειλεί να απορροφήσει την ωφέλεια από την αύξηση της κίνησης. Η επιβατική κίνηση και το μεταφορικό έργο μέχρι το τέλος του έτους ενδεχομένως να επηρεαστούν από την εξέλιξη του τέταρτου κύματος της πανδημίας και από τυχόν νέα περιοριστικά μέτρα. Επιπλέον, οι προοπτικές του Ομίλου θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες ανταγωνισμού που θα επικρατήσουν στον κλάδο, καθώς και από τη διαμόρφωση των διεθνών τιμών πετρελαίου οι οποίες κυμαίνονται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου είναι αστάθμητος παράγοντας, οποιαδήποτε περαιτέρω εκτίμηση για την επίπτωσή τους στα αποτελέσματα της χρήσης θα ήταν επισφαλής»

Επίσης στο κεφάλαιο  «Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)» διαβάζουμε ότι: «Η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) για τη σύνταξη των ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κρίθηκε ως κατάλληλη από τη διοίκηση του Ομίλου, παρά το γεγονός ότι υφίστανται γεγονότα και καταστάσεις που δημιουργούν ουσιώδη αβεβαιότητα αναφορικά με την επιβεβαίωσή της. Πιο συγκεκριμένα:

α) Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας έχει επιδεινωθεί τα τελευταία έτη με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.06.2021 να είναι αρνητικά κατά € 21,8 εκατ.

Αντιστάθμιση / αντιμετώπιση θέματος: μετά τη μετατροπή μέρους του ομολογιακού δανείου (Μ.Ο.Δ.) της Εταιρείας σε κοινές μετοχές τον Αύγουστο του 2020, επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 10,8 εκατ. η οποία βελτίωσε την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου, ενώ οι ομολογιούχοι δανειστές διατηρούν το δικαίωμα μετατροπής του υπόλοιπου ποσού του μετατρέψιμου δανείου που ανέρχεται σε € 11,2 εκατ. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 09.09.2021 έλαβε απόφαση για την υιοθέτηση μέτρου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο, το Δ.Σ. της Εταιρείας εισηγήθηκε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα ημερήσιας διάταξης των αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των € 20 εκατ. με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Τέλος, η διοίκηση εκτιμά ότι με την έξοδο από την κρίση της πανδημίας η Εταιρεία μπορεί να παράγει και εσωτερικό κεφάλαιο βάσει λειτουργικής κερδοφορίας και να αποκαταστήσει σταδιακά την ακεραιότητα των ιδίων κεφαλαίων.

β) Το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου είναι αρνητικό κατά € 268,0 εκατ. και € 261,7 εκατ. αντίστοιχα, κυρίως λόγω της αναταξινόμησης των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1 (βλ. σημείωση 21 «Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις»).

Αντιστάθμιση / αντιμετώπιση θέματος: ο Όμιλος διατήρησε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές και βελτιωμένο EBITDA κατά το α’ εξάμηνο του 2021 και, ως εκ τούτου, επιτυγχάνεται η χρηματοδότηση της λειτουργικής δραστηριότητας από τα τρέχοντα εισοδήματα. Επιπλέον, στα σχέδια της διοίκησης είναι η ρύθμιση των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων μετά την επαναφορά της κανονικότητας και, ενδεχομένως, η εκποίηση στοιχείων του πάγιου ενεργητικού (πλοίων) για την απόσβεση χρέους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καταρτίσθηκαν βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι οι παραπάνω ενέργειες θα επιτρέψουν στον Όμιλο να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία αναφοράς αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων».