Στρατηγικός επενδυτής στην Attica Group

Μια νέα εποχή για την ελληνική ακτοπλοΐα ενδέχεται να ξεκινήσει από την προσεχή Δευτέρα 28 Ιουλίου με την πραγματοποίηση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Attica Group με θέμα την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού 50 εκατομμυρίων ευρώ, με ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση, και παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του Ομολογιακού.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τρίτος επενδυτής θα τοποθετήσει κεφάλαια σε ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία, γεγονός που σηματοδοτεί ότι ο κλάδος βρίσκεται πλέον σε σημείο που ορισμένες τουλάχιστον εταιρείες του μπορούν να εμφανίσουν σημεία ανάταξης.

Δεδομένου ότι η MIG ως βασικός μέτοχος ελέγχει πάνω από το 89,38% των μετοχών της εταιρείας η πραγματοποίηση της συνέλευσης θεωρείται δεδομένη, στο βαθμό που έχει ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία με τον στρατηγικό επενδυτή και τις δανείστριες τράπεζες του Ομίλου.

Επισημαίνεται ότι όπως η ίδια η εταιρεία έχει επισήμως ανακοινώσει αξιοποιώντας την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της (δάνεια Ομίλου Ευρώ 290 εκατ./αξίες πλοίων Ευρώ 628 εκατ.) «βρίσκεται σε συζητήσεις προκειμένου να επιτύχει την μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του δανεισμού της και την προσέλκυση στρατηγικών συμμάχων, ώστε να χρηματοδοτήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και να ενδυναμώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις διαδικασίες της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακτοπλοϊκού κλάδου που βρίσκονται σε εξέλιξη με πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς.

Στα πλαίσια αυτά η Εταιρία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις/διαπραγματεύσεις με έναν μεγάλο αριθμό τραπεζών καθώς και με την Fortress Credit Corp. Οι εν λόγω συζητήσεις αφενός δεν έχουν καταλήξει αφετέρου οποιαδήποτε τυχόν συμφωνία τελεί υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των δανειστριών τραπεζών του Ομίλου της Attica Α.Ε. Συμμετοχών.

Στις εν λόγω συζητήσεις εξετάζεται μεταξύ άλλων προτεινόμενων εταιρικών πράξεων και η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, το ύψος του οποίου και ο χρονικός ορίζοντας έκδοσης αυτού και γενικότερα ο χρόνος ολοκλήρωσης οποιασδήποτε τυχόν συμφωνίας δεν δύνανται ακόμα να προσδιορισθούν».

Ο Όμιλος Attica Group μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης του Ομολογιακού θα πάρει μία σημαντική χρηματοδοτική ανάσα και προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών του, καθώς θα βελτιωθεί σημαντικά η ρευστότητα του. Εκ των πραγμάτων θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της όποιας αναδιάρθρωσης του ακτοπλοϊκού κλάδου ξεκινήσει, ενώ παράλληλα καθίσταται ο πιο υγιής συνομιλητής του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου στην προσπάθεια του Υπουργείου να καλύψει τα όποια κενά τυχόν παρουσιασθούν σε γραμμές λόγω αποχώρησης προβληματικών εταιρειών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 8η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

www.zougla.gr