/

Στο ΄Άκουα Μπλού η άγονη γραμμή Λαύριο Άγιος Ευστρα΄τιος-Λήμνος

Aqua Blue

Aqua BlueΣτο επιβατηγό οχηματωγό ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ της Sea Jets, κατακυρώθηκε μέχρι 31/10/2022 με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων μηνών, η άγονη γραμμή Λαύριο– Άγιος Ευστράτιος-Λήμνος και επιστροφή, και Λαύριο-Μεστά Χίου-Άγιος Ευστράτιος-Λήμνος και επιστροφή αντί 34.285,00 ευρώ ανά πλήρες δρομολόγιο.

Διαβάστε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%94074653%CE%A0%CE%A9-%CE%93%CE%93%CE%A6