Στο Πέραμα το ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

Στο Πέραμα βρίσκεται ΕΓ/ΟΓ ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. Το πλοίο θα συνεχίσει εκεί τις εργασείες συντήρησης του.