/

Στην Hellenic Seaways η άγονη γραμμή ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ –ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ

HELLENIC-HIGH-SPEED_fin

Από τον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη  εγκρίθηκε η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα, στο ένα (01) εκ των τριών δρομολογίων το πλοίο θα προσεγγίζει στο λιμένα ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ, έναντι μισθώματος πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 58.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων, ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΧΑΪΣΠΙΝΤ Ν.Π. 12331, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 03/10/2021.

Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 03/10/2021. Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.