/

Σε ετήσιο δεξαμενισμό το «Αδαμάντιος Κοραής», στη θέση του το «Πρωτεύς»

adamantioskoraisΜε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Επενδύσεων Ευάγγελου Κυριαζόπουλου εγκρίνεται η ετήσια ακινησία του «Αδαμάντιος Κοραής» και η αντικατάσταση του, από το «Πρωτεύς». Η απόφαση αναφέρει:

«1.Την ακινησία του Ε/Γ–Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ Ν.Π.11800 για εργασίες ετήσιου δεξαμενισμού για το χρονικό διάστημα από 01/11/2021 έως και 04/11/2021 και την αντικατάσταση του Ε/Γ–Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ Ν.Π.11800 από το Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ Ν.Π.4007 για το χρονικό διάστημα από 01/11/2021 έως και 31/12/2021, στα δρομολόγια της υπό στοιχείο (ε) συμβάσεως, με μίσθωμα ίσο με € 8.467,98 ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων. 2.Δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ Ν.Π.4007, για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, εκτελεστούν σύμφωνα με επισυναπτόμενο πίνακα δρομολογίων, υπό την προϋπόθεση έγκαιρης και ευρείας ενημέρωσης επιβατικού κοινού με μέριμνα και ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρείας καθώς και ανάληψης υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις διατάξεις του υπό στοιχείου (β) νόμου της παρούσας. Παραμονή – πρόσδεση – αγκυροβολία παραπάνω πλοίου, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με υποδείξεις οικείας Λιμενικής Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύει η (ε) σχετική σύμβαση και το (θ) όμοιο σήμα ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.ΔΘΣ Β`.