Σε πλειστηριασμό βγαίνει το εγ/ογ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Η κατάσχεση βάσει της εντολής, έχει επιβληθεί για μέρος της επιδικασθείσης αξιώσεως της επιτάσσουσας (22.478,39 ευρώ), δηλαδή για το ποσό των 5.000 ευρώ, επιφυλασσόμενη στην αναγγελία και κάθε άλλης αξίωσής της, επιδικασθείσης ή μη.

Οι μαύρες σελίδες για τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου και για το Λεσβιακό κεφάλαιο που αποτελούσε καμάρι του νησιού και της ναυτοσύνης του, θα έλεγε κανείς ότι αρχίζουν να γεμίζουν.
Οι πάντες μιλούσαν για το τέλος μιας ένδοξης εποχής, τα τελευταία χρόνια, καθώς τα πλοία της ΝΕΛ παροπλιζόταν το ένα μετά το άλλο και η εταιρεία μετατρεπόταν σε «φάντασμα» που αποζητούσε τα παλιά της μεγαλεία, όμως ήταν αδύνατον ν’ ανακτήσει τις δυνάμεις της και την αίγλη της, για διάφορους λόγους και αιτίες.
Η δημοσίευση της κατασχετήριας έκθεσης του πλοίου «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» με αριθμό 1.723, αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα, που κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η έκβασή του. Φυσικά οι Λέσβιοι και οι άνθρωποι της εταιρείας πιστεύουν στην αναβίωση και την τελική δικαίωσή της, αποφεύγοντας τα οποιαδήποτε μονοπάτια της όποιας διαπλοκής.
 
Επισπεύδουσα, η εταιρεία ναυτιλιακών χρωμάτων «Jotun Ελλάς ΕΠΕ ναυτιλιακά χρώματα βιομηχανικά είδη», με το διακριτικό τίτλο «Jotun Ελλάς ΕΠΕ». Η αναγκαστική κατάσχεση κατά της οφειλέτριας ΝΕΛ αφορά στο ποσό των 5.000 ευρώ(!) και καταχωρήθηκε στις 8 τρεχ. στο βιβλίο κατασχέσεων λιμένα Χίου.
 
Να σημειωθεί ότι την εταιρεία βαρύνουν επίσης βάρη από τη Ναυτική υποθήκη υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «FBB Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» για το ποσό 4 εκατ. ευρώ και 2η ναυτική υποθήκη υπέρ της ίδιας τράπεζας για άλλο ποσό 19.416.500 ευρώ.
 
Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι 200 χιλ. ευρώ.
Ο πλειστηριασμός θα γίνει στο Καρλόβασι Σάμου στις 20 Απριλίου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πλειοδοτικό ενδιαφέρον κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία, το κατασχεθέν θα κατακυρωθεί στην επισπεύδουσα, εάν το ζητήσει, στην τιμή της πρώτης προσφοράς. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί σχετική αίτηση, να επισπευσθεί επαναληπτικός (πρώτος) πλειστηριασμός μέσα σε 14 ημέρες, δηλαδή στις 04/05/2016, με τιμή πρώτης προσφοράς το 1/2 της εκτιμηθείσης αξίας του κατασχεθέντος, δηλαδή 150.000 και εγγυοδοσία (σε μετρητά ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας διάρκειας τουλάχιστον ενός μήνα ή με επιταγή εκδόσεως τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος) ίση προς το 30% της ως άνω τιμής πρώτης προσφοράς.
Σε περίπτωση που και στον επαναληπτικό (πρώτο) πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, θα επακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία για την επίσπευση  διενέργειας και νέου επαναληπτικού πλειστηριασμού, με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς ή με ελεύθερη εκποίηση του κατασχεθέντος.
Η κατάσχεση, βάσει της εντολής, έχει επιβληθεί για μέρος της επιδικασθείσης αξιώσεως της επιτάσσουσας, δηλαδή για το ποσό των 5.000, επιφυλασσόμενη στην αναγγελία και κάθε άλλης αξίωσής της, επιδικασθείσης ή μη.
*   *   *    *
Όλα αυτά μπορεί ν’ αναφέρονται στην κατασχετήρια έκθεση, όμως κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού και αν τελικά θα υπάρξει ενδιαφέρον.
Επιπροσθέτως, ας μην ξεχνάμε ότι προ ημερών, ως λύση για την εύρεση χώρου φιλοξενίας των μεταναστών στην Σάμο, ήταν και η αξιοποίηση του συγκεκριμένου πλοίου, στο οποίο προσφέρθηκε να μεταφέρει τους αναξιοπαθούντες, μεγάλη ΜΚΟ με λεωφορεία.
Η εταιρεία από την πλευρά της κρατά στάση σιωπής, όμως η όλη διαδικασία γεννά ερωτηματικά, για την πραγματική διάσταση των πραγμάτων.{jcomments on}