Σε πλειστηριασμό το ΕΓ/ΟΓ IONIAN QUEEN

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο το πλοίο Ionian Queen που παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμενοβραχίονα της Αγίου Νικολάου, βγαίνει ξανά σε πλειστηριασμό. Την Τετάρτη 30-4-2014, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πατρών και της συμβολαιογράφου Πατρών Σαπφούς Παγιαβή, σύμφωνα με την 469/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και για απαίτηση 170.530,00 ευρώ εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό το υπό σημαία Κύπρου Ε/Γ –Ο/Γ πλοίο «ΙΟΝΙΑΝ QUEEN» Το 10.591 τόνων πλοίο μήκους 192,91μ, πλάτους 29,40μ, έχει βύθισμα 6,75μ.

 

Στις 9 Οκτωβρίου στο Ειρηνοδικείο Πατρών έχει προσδιοριστεί ο πρώτος πλειστηριασμός που αφορά τους 18 εργαζόμενους, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 6 εκατ. Ευρώ.

Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000) ευρώ. Το πλοίο βαραίνουν 4 υποθήκες υπέρ της Εθνικής τράπεζας. Το πλοίο κατασχέθηκε στην Ιταλία αλλά δόθηκε άδεια στην πλοιοκτήτρια εταιρεία για απόπλου και έτσι επέστρεψε στην Πάτρα όπου και παραμένει.

 Η αυνέχεια στο forum του nautilia.gr