Σε “γάμους” οδηγείται η ακτοπλοΐα λόγω κρίσης

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας ανοίγει την πόρτα των συζητήσεων για συγχωνεύσεις στον κλάδο της ακτοπλοΐας, με ακτοπλόους και κράτος να καλούνται για λύση του δύσκολου σταυρόλεξου του υγιή ανταγωνισμού, διαχωρίζοντας τις γραμμές του εσωτερικού από αυτές τις Αδριατικής.

«Η συγκέντρωση της αγοράς είναι προ των πυλών όμως τόσο οι ακτοπλόοι όσο και το κράτος που έχει και το ρόλο του ρυθμιστή πρέπει να διατηρήσουν τον υγιή ανταγωνισμό διαχωρίζοντας τις γραμμές του εσωτερικού από αυτές τις Αδριατικής. Στο εσωτερικό υπάρχει ένα δίκτυο πολλαπλών προορισμών, διαφορετικών πλοίων και μεγάλη διαφοροποίηση στους χρήστες (επιβάτες/ οχήματα/ φορτία). Η διαφαινόμενη τάση συγκέντρωσης θα διαταράξει τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της αγοράς που θα επηρεάσει αναμφίβολα τη στρατηγική στον τομέα των επιδοτήσεων» επισημαίνεται στην έκθεση της XRTC:

«Η τελευταία αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο αγκάθι για τους κυβερνώντες αφού από την μία καλούνται να αυξήσουν το μέγεθος αυτών των επιδοτήσεων σε επίπεδα ανάλογα άλλων κρατών της ΕΕ αλλά και να διατηρήσουν τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα, δηλαδή να διατηρήσουν την ύπαρξη πλοιοκτητών στην αγορά. Επιτέλους όμως το πρώτο βήμα που θα πρέπει να γίνει και μπορεί να γίνει εύκολα είναι ο εκσυγχρονισμός τους συστήματος καταγραφής της κίνησης με σκοπό την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της αγοράς. Η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα πρότυπα των ευρωπαϊκών αγορών αλλά και της αεροπλοΐας και του σιδηροδρόμου θα επιφέρει μεγάλες αλλαγές στις κρατήσεις και το κόστος πωλήσεων που ναι μεν θα θίξουν συμφέροντα λίγων αλλά θα βοηθήσει την ίδια την αγορά και θα δώσει στο κράτος ολοκληρωμένη αποτύπωση της».

Όσο αφορά στον ρόλο των τραπεζών επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση είναι σημαντικός «Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι οι τράπεζες δεν αποτελούν μετόχους εταιρειών ούτε ρυθμιστές του τρόπου λειτουργίας και εξέλιξης της αγοράς. Προφανώς είναι απολύτως θεμιτή η ύπαρξη στρατηγικών αποπληρωμής των συσσωρευμένων χρεών, όμως αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να μην διαταράσσεται ο υγιής ανταγωνισμός και το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών σε βαθμό και τρόπο που η πολιτεία και η ΕΕ έχει ορίσει. Η ισχνή αλλά υπαρκτή ανάκαμψη που σημειώθηκε το 2014 επιβάλλεται να διατηρηθεί όχι μόνο για τις εταιρίες αλλά κυρίως για τους χρήστες των υπηρεσιών ακτοπλοΐας που αποτελεί για αυτούς εργαλείο οικονομικής δραστηριοποίησης αλλά και μέσο εξόδου από την ρουτίνα και μεταφοράς τους στον τουριστικό προορισμό της επιλογής τους».

dealnews.gr