Πώληση των πλοίων ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ και ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Με στόχο την περαιτέρω μείωση των ζημιών μέσω της αναδιάρθρωσης του στόλου της η ΑΝΕΚ προχώρησε στην πώληση των πλοίων «ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β.» και «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» και στη συνέχεια σύναψε συμβάσεις μακροχρόνιας ναύλωσής τους.

Το συνολικό τίμημα της πώλησης των δύο πλοίων ανέρχεται σε 21.000.000 ευρώ. Τα χρήματα θα δοθούν στις τράπεζες για τη μείωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας.

Η ΑΝΕΚ διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της ότι η πώληση «δεν θα έχει καμία επίπτωση στα αποτελέσματα χρήσης 2014»