/

ΠΝΟ: Τι έδειξαν οι έλεγχοι στις πορθμειακές γραμμές Καβάλας-Θάσου

Πραγματοποιήθηκαν στις 21 Νοεμβρίου 2022 και στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2022 σε οκτώ δραστηριοποιούμενα πλοία στις πορθμειακές γραμμές Καβάλας – Θάσου μεικτοί έλεγχοι του Ειδικού Τμήματος Ελέγχου και Επιθεώρησης πλοίων της Π.Ν.Ο. σε συνεργασία με εκπροσώπους τοπικού Σωματείου «Ενιαίο Συνδικάτο Ναυτεργατών Ν. Καβάλας» και στελεχών του Λιμεναρχείου Καβάλας.
Από τους παραπάνω ελέγχους προέκυψε σωρεία παραβάσεων κατ’ ευθεία παράβαση της κείμενης Νομοθεσίας και της οικείας Συλλογικής Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν: α) μη τήρηση επί του πλοίου αρχείου λογαριασμών αποδοχών και αποδείξεων χρηματικής καταβολής/ εξόφλησης αυτών μηνός Νοεμβρίου 2022, β) μη τήρηση επί του πλοίου πίνακα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, γ) μη τήρηση πίνακα καθημερινών ωρών ανάπαυσης των Ναυτικών μηνός Νοέμβριου 2022, δ) μη ορθή τήρηση βιβλίου υπερωριών, ε) μη χορήγηση διακοπής εργασίας στους Ναυτικούς μετά τη τρίτη και προ της έκτης ώρας, στ) μη χορήγηση στους Ναυτικούς των απαιτούμενων μέσων προσωπικής προστασίας, ζ) μη λήψη κατάλληλων μέτρων για προστασία – πρόληψη – αποτροπή κινδύνου ατυχήματος, η) μη κανονική σύνθεση πληρώματος (ελλιπής κατά προσόντα), θ) μη καθαρισμός και επιμέλεια χώρων ενδιαίτησης, ι) μη χορήγηση και μη καταβολή ρεπό και ια) μη καταβολή δεδουλευμένων οφειλών στους Ναυτικούς.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά διαπιστώθηκε επίσης ότι σε μέλη του συγκροτημένου πληρώματος δύο συγκεκριμένων πλοίων (Επίκουροι), οι οποίοι περιλαμβάνονται στην υποχρεωτική οργανική σύνθεση του πλοίου δεν καταβαλλόταν ο προβλεπόμενος νόμιμος μισθός από την οικεία Σ.Σ.Ν.Ε. -και ούτε υπήρχε pay για αυτούς- με τη δικαιολογία από την εργοδοσία ότι παίρνουν ως ιδιοκτήτες ποσοστά από τα μπαρ !!!
Τέλος, διαπιστώθηκε ότι σε συγκεκριμένα πλοία απουσιάζουν όχι απλά η ενδιαίτηση, αλλά και οι στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, καθώς οι Ναυτικοί καλούνται να διανυκτερεύσουν σε σβηστά πλοία χωρίς θέρμανση (και μάλιστα ακόμα και σε συνθήκες ιδιαιτέρου ψύχους και θερμότητας που επικρατούν στην περιοχή), νερό και συνθήκες υγιεινής με αποτέλεσμα με τις πρακτικές αυτές να διακινδυνεύεται η ίδια η υγεία και η ασφάλεια μελών του πληρώματος και κατ’ επέκταση του ίδιου του πλοίου. Σημειώνουμε μάλιστα ότι σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης των συγκεκριμένων πλοίων απαγορεύεται ρητά η παραμονή των μελών του πληρώματος επί του πλοίου μετά το πέρας των δρομολογίων και των εργασιών αυτών.
Η Ομοσπονδία μας απαιτεί εδώ και τώρα την άμεση αποκατάσταση των ανωτέρω παραβάσεων και τη μη επανάληψη τους στο μέλλον και δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των παραπάνω παραβάσεων και σε κάθε περίπτωση δεν θα ανεχτεί τέτοιες πρακτικές και θα αντιδράσει δυναμικά σε κάθε προσπάθεια επανάληψης τους.

 

 

Εμμανουήλ Τσικαλάκης
Γενικός Γραμματέας Π.Ν.Ο.