/

ΠΝΟ: Θα κάνει ελέγχους στα πλοία της ακτοπλοΐας-Ξεκίνησε από το Super Star

pnoH Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ Ε/Γ – Ο/Γ SUPER STAR και αναφέρει: Πραγματοποιήθηκε χτες, 09-5-2022 έκτακτος έλεγχος από τον Υπεύθυνο του Ειδικού Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ομοσπονδίας μας, ο οποίος πλαισιώθηκε από εκπροσώπους των Σωματείων Π.Ε.Α.Θ.Ε.Ν., «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και Π.Σ.Ο.Α.Ε.Ν. και παρουσία και των Λιμενικών οργάνων του Λ/Χ Ραφήνας όπου και διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας:
1) Το πρώτο και το κυριότερο παρατηρήθηκαν ελλείψεις στην οργανική σύνθεση του πληρώματος κατά ευθεία παράβαση του Π.Δ. 177/1974 και ειδικότερα έλλειπαν α) 3 Θαλαμηπόλοι, β) 2 Επίκουροι, καθώς από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν και τα τρία (3) BAR του πλοίου, ενώ είχε δηλωθεί ψευδώς στη Λιμενική Αρχή ότι λειτουργούσε μόνο το 1, και γ) 2 Μηχανοδηγοί Β’.
2) Επίσης, η πληρωμή των δεδουλευμένων των Ναυτεργατών έγινε την ίδια μέρα του ανωτέρω ελέγχου, και όχι στο τέλος του μηνός, ενώ δεν είχαν καν υπολογιστεί και φυσικά καταβληθεί οι υπερωρίες, κατά σαφή παράβαση της ισχύουσας και εφαρμοζόμενης Σ.Σ.Ε. Ακτοπλοΐας.
3) Τέλος, στα σχετικά εξοφλητικά μισθοδοσίας (pay) η ειδικότητα του «ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ» και του «ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ» αναγραφόταν ως «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ, κατά σαφή παράβαση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Β.Δ. 683/1960), ο οποίος αναγράφει επακριβώς τις συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες αποτελούν στοιχείο του πίνακα διαιρέσεως του πλοίου, ενώ παράλληλα η πρόσληψη των Ναυτικών γίνεται βάσει συγκεκριμένης ειδικότητας και ουδέν έτερο. Διαμηνύουμε ότι τέτοιου είδους πρακτικές δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από την Ομοσπονδία μας για κανένα λόγο.
Η Ομοσπονδία μας καλεί όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση όλων των παραπάνω παραβάσεων και απαιτούμε την επιβολή των νομίμων κυρώσεων γνωρίζοντας μας άμα τα σχετικά αποτελέσματα.
Τέλος, η Ομοσπονδία μας υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι του Ειδικού Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου αυτής θα εντατικοποιηθούν σε όλα τα πλοία και σε όλες τις γραμμές της Χώρας, ενώ άμεσα έχει κανονιστεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο Ε/Γ- Ο/Γ AQUA BLUE αύριο (11/5/2022) και εν πλω στο Ε/Γ- Ο/Γ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ την Πέμπτη 12/5/2022.

Ο Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ,
Εμμ. Τσικαλάκης