/

ΠΝΟ: Σωρεία παραβάσεων και παρανομιών στο «Champion Jet 1»

champion_jet_1_01_1Σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) αναφέρει τα εξής: Σήμερα 25 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ομοσπονδίας μας, έκτακτος κοινός έλεγχος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «Champion Jet 1»από κλιμάκιο αποτελούμενο από Λιμενικά Όργανα και από το Ειδικό Τμήμα Ελέγχου της ΠΝΟ μαζί με τους εκπροσώπους των σωματείων ΠΕΝΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΦΕΝ, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση ή όχι της κείμενης νομοθεσίας, των ΣΣΕ και των διεθνών συμβάσεων εργασίας, για τα μέλη του πληρώματος του παραπάνω πλοίου. Κατά τη διάρκεια του παραπάνω ελέγχου, διαπιστώθηκε, σωρεία παραβάσεων αλλά και παρανομιών και συγκεκριμένα, το πλήρωμα απασχολείται καθημερινά επί 17 ώρες ημερησίως κατά σαφή παράβαση του μεγίστου χρόνου απασχόλησης των πληρωμάτων των ταχυπλόων πλοίων και μάλιστα χωρίς να αμείβονται για την υπέρβαση αυτή του ωραρίου τους.
Κατά την πραγματοποιούμενη 4ωρη διακοπή, δεν παρέχονται στα μέλη του πληρώματος οι κατάλληλες ενδιαιτήσεις για την ανάπαυση τους ούτε κατάλληλοι κοιτώνες με κατάλληλο κλιματισμό, κλίνες και χώροι υγιεινής. Αντ’ αυτών χορηγούνται φουσκωτά επιστρώματα τα οποία είναι παντελώς ακατάλληλα (σχετικό φωτογραφικό υλικό επισυνάπτεται).Για την «κάλυψη» της εβδομαδιαίας υπέρβασης της μέγιστης απασχόλησης των 70 ωρών και για την αποφυγή του διπλού πληρώματος, δηλαδή σύνολο 54 ατόμων, προσλαμβάνονται επιπλέον μόνο 12 μέλη του πληρώματος και μάλιστα για μια ημέρα τη, εβδομάδα, πράγμα παντελώς παράνομο και ανεπίτρεπτο και ενάντια ακόμη και στους όρους της Υπουργικής Απόφασης με την οποία χορηγήθηκε η άδεια στο παραπάνω πλοίο και η οποία ρητά ορίζει ότι με τη σύνθεση του πλοίου θα πρέπει να διασφαλίζονται τα χρονικά όρια μέγιστης απασχόλησης του προσωπικού.
Επιπρόσθετα, οι ατομικές συμβάσεις του προσωπικού του πληρώματος περιέχουν καταχρηστικούς όρους, μεταξύ των οποίων, το αποκλειστικό δικαίωμα του πλοιοκτήτη να μεταφέρει τον Ναυτικό από πλοίο σε πλοίο της ίδιας εταιρείας, ανεξαρτήτως δρομολογίων και τυχόν βλαπτικής μεταβολής, τακτική την οποία χρησιμοποιεί κατ’ επανάληψη η συγκεκριμένη πλοιοκτήτρια εταιρεία πράγμα το οποίο κατ’ επανάληψη έχει καταγγελθεί από την Ομοσπονδία μας.
Ακόμα διαπιστώθηκε, ότι δεν καταβάλλονται τα μεταφορικά στον Τροφοδότη του πλοίου και δεν αποδίδονται στην Ομοσπονδία οι εισπραττόμενες υπέρ αυτής εισφορές από τα μέλη του πληρώματος.
2Ύστερα από τις παραπάνω διαπιστώσεις, τις οποίες Καταγγέλλουμε Δημόσια, απαιτούμε την άμεση και πιστή εφαρμογή του Κανονισμού για τα ταχύπλοα σκάφη και την πρόσληψη διπλού πληρώματος ώστε να είναι δυνατή η τήρηση του μέγιστου χρόνου απασχόλησης των πληρωμάτων, τόσο ημερησίως όσο και εβδομαδιαίως. Ζητάμε ακόμα, την πιστή εφαρμογή των ΣΣΕ ως προς τις αμοιβές των μελών του πληρώματος και την άμεση εξόφληση όλων των δεδουλευμένων αποδοχών τους καθώς και την απόδοση των παρακρατούμενων εισφορών στην Ομοσπονδίαμας.
Πρέπει επί τέλους το Υπουργείο, Να Σταματήσει να εγκρίνει τέτοιου είδους δρομολόγια χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίζει, αλλά και να Ελέγχει Συνεχώς, την εφαρμογή της τήρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και των ορών των ΣΣΕ, και όχι να μειώνει τα πρόστιμα για τις παραβάσεις της νομοθεσίας σε βάρος των συναδέλφων μας και να είναι προτιμότερη η παράβαση ως πλέον συμφέρουσα από τις εταιρείες, αντί της σωστής εφαρμογής. Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου και των αρμόδιων Υπηρεσιών για την αποκατάσταση της νομιμότητας από κάθε άποψη.