Πλώρη για Αζόρες έβαλε το HELLENIC WIND

Για την Πορτογαλία αναχώρησε το HELLENIC WIND. Το ταχύπλοο άφησε το λιμάνι του Πειραιά στις 10:30 το πρωί βάζοντας πλώρη για τις Αζόρες και την καθιερωμένη του ναύλωση. Το HELLENIC WIND θα καταπλεύσει πρώτα στη Λισαβόνα για επιθεωρήσεις και ανεφοδιασμό, και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Αζόρες και πιο συγκεκριμένα για το νησί Graciosa. Καλά ταξίδια σε πλοίο και πλήρωμα.