/

Παρατείνεται η αντικατάσταση του Πρέβελης από το Blue Star Chios

απεργία

απεργίαΠαρατείνεται η αντικατάσταση του Πρέβελης από το Blue Star Chios με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας. Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:  Την παράταση αντικατάστασης του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ Ν.Ρ. 06 από το Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν.Π. 10883, για το χρονικό διάστημα από 09/11/2021 (αναχ. Πειραιά 20:30) έως και 08/12/21, στα δρομολόγια των υπό στοιχεία (δ) και (ε) συμβάσεων με το ίδιο μίσθωμα, υπό την προϋπόθεση έγκαιρης και ευρείας ενημέρωσης επιβατικού κοινού με μέριμνα και ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρείας καθώς και ανάληψης υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις διατάξεις του υπό στοιχείου (β) νόμου της παρούσας. Τα δρομολόγια θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους συνημμένους στην παρούσα πίνακες. Κατά τα λοιπά ισχύει το (θ) σχετικό. Η παραμονή, η πρόσδεση και η αγκυροβολία του πλοίου εκτελούνται σύμφωνα με υποδείξεις των οικείων Λιμενικών Αρχών.