/

Παράταση μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2022, της ισχύος 40 συμβάσεων αγόνων γραμμών

aktoploia_peiraiasΠαρατείνεται  η ισχύς 40 συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και το ίδιο ανά πλήρες δρομολόγιο μίσθωμα, προσ. Εξυπηρέτηση άμεσων και επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων  της νέας δρομολογιακής περιόδου και όχι πέραν του χρονικού διαστήματος των τεσσάρων (04) μηνών, ήτοι 28-02-2022.

Δείτε εδώ τις συμβάσεις