Παγώνει τα σενάρια εξαγορών η ATTICA Group

Ρότα οργανικής ανάπτυξης έχει θέσει από τις αρχές του έτους η Attica Group, διατηρώντας παράλληλα τις επιχειρηματικές συνέργειες με την ΑΝΕΚ στο πλαίσιο της κοινοπραξίας ΑΝΕΚ-Superfast. Η επιτυχημένη κεφαλαιακή ενίσχυσή της μετά τη συμφωνία ύψους 75 εκατ. ευρώ με τo Fortress Investment Group μέσω της έκδοσης ομολογιακών δανείων, και τα θετικά αποτελέσματα του 2014, θεωρούνται από τη διοίκηση της εταιρείας ως οι καλύτερες προϋποθέσεις για να αναζητήσει νέα πεδία δραστηριότητας εκτός Ελλάδος και να μην εμπλακεί περαιτέρω σε κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς.

Η διοίκηση του Ομίλου Attica κινείται σε δύο στρατηγικούς άξονες στην παρούσα περίοδο. Ο ένας είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατηγό κοινό στις γραμμές της ακτοπλοΐας και ο δεύτερος είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων στηριζόμενη στη σημαντική τεχνογνωσία των στελεχών του ομίλου στη διεθνή επιβατηγό ναυτιλία, αλλά και γενικότερα στη διαχείριση πλοίων.

Αυτόνομη οργανική ανάπτυξη

 

 

Με την έννοια αυτή εξετάζονται όλα τα σενάρια ανάπτυξης του Ομίλου, είτε στην επιβατηγό είτε την εμπορική ναυτιλία, όπως επίσης και η περαιτέρω άντληση κεφαλαίων από αγορές όπως η αμερικανική που είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει επιτυχημένα business plan και «deals».  Η στρατηγική της αυτόνομης οργανικής ανάπτυξης σημαίνει ότι απομακρύνεται από τα σενάρια εξαγορών και συγχωνεύσεων εντός της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς, που εξετάζονταν τα δύο προηγούμενα χρόνια από τραπεζικούς κύκλους.

Οπως εκτιμά η διοίκησή της, η υγιής πλέον χρηματοοικονομική της εικόνα μετά και την εμπλοκή του επενδυτικού fund Fortress δεν αφήνει πολλά περιθώρια για κινήσεις που δεν προσδίδουν ιδιαίτερη αξία στην εταιρεία.

Η Attica Group σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2014 έχει δείκτη καθαρού χρέους προς καθαρής αξίας των πλοίων (vessels’ book value) στο 45% από 48% το 2013, το χαμηλότερο μεταξύ των εισηγμένων στο Χ.Α. ακτοπλοϊκών εταιρειών, όπως επίσης και το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας των πλοίων της τα 11,9 χρόνια. Η εταιρεία στη χρήση 2014 ανακοίνωσε έσοδα ύψους 267 εκατ. ευρώ έναντι 260 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν και EBITDA 42 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι 27 εκατ. ευρώ το 2013. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10 εκατ. ευρώ το 2013.

Τα δρομολόγια

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2014 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική Θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δεκατρία ιδιόκτητα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, από τα οποία τα τέσσερα δρομολογήθηκαν στην Αδριατική και τα εννέα στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Τον Νοέμβριο 2014 επωλήθη το Blue Star Ithaki και ο Ομιλος δραστηριοποιείται πλέον με δώδεκα πλοία.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 4,13 εκατ. επιβάτες έναντι 3,76 εκατ. το 2013, 537,65 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 503,42 χιλ. το 2013 και 263,96 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 258,82 χιλ. αντίστοιχα το 2013.  

Στην αγορά της Αδριατικής και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ) και Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Μπάρι το μεταφορικό έργο των πλοίων Superfast XI, Superfast XII, Superfast I και Superfast II, με 1,8% λιγότερα δρομολόγια από το έτος 2013, μειώθηκε κατά 0,2% στους επιβάτες, αυξήθηκε κατά 1,7% στα Ι.Χ. οχήματα και μειώθηκε κατά 4,8% στα φορτηγά οχήματα.

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς- Κυκλάδες, Πειραιάς – Δωδεκάνησα, Πειραιάς – Ηράκλειο (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ) και Πειραιάς- Χίος – Μυτιλήνη, το έτος 2014, εκτελώντας συνολικά 7,1% περισσότερα δρομολόγια από το 2013, το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 11,4% στους επιβάτες, κατά 8,2% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 7,3% στα φορτηγά οχήματα.

naftemporiki.gr

Του Λάμπρου Καραγεώργου