Να προσεγγίζει και την Πάρο το Seajet 2 ζήτησε με επιστολή του ο Δήμαρχος του νησιού

Επιστολή πρός τους βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ με κοινοποίηση στον κ. Θεόδωρο Δρίτσα, με την οποία ζητά να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα δρομολογίων του Seajet 2 το νησί της Πάρου.

                                                                                        
                 ΘΕΜΑ : «Προσέγγιση του SEA JET 2 στην Πάρο»  
         
                 Η θερινή περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και προκειμένου να έχουν κάποιο αποτέλεσμα οι προσπάθειες προβολής των νησιών μας για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης θα πρέπει να υπάρχει καλή και αξιόπιστη ενδοκυκλαδική επικοινωνία με τα νησιά που έχουν διεθνή αεροδρόμια αλλά και με τα υπόλοιπα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε το SEA JET 2 να συμπεριλάβει και την Πάρο στα δρομολόγιά του ώστε να υπάρχει καθημερινή σύνδεση με τα υπόλοιπα νησιά και να μην υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός των γραμμών μεταξύ ανατολικών και δυτικών Κυκλάδων που καθιστά πολύ δύσκολη έως αποτρεπτική τη διακίνηση των επισκεπτών από το ένα νησί στο άλλο. Η εξασφάλιση αυτής της επικοινωνίας θα είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη των νησιών μας και αποτελεί πάγιο αίτημά μας.
                 Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητη η ενίσχυση του Λιμεναρχείου Πάρου με το απαραίτητο προσωπικό διότι το συγκεκριμένο ταχύπλοο προσεγγίζει αποκλειστικά και μόνο το Πίσω Λιβάδι Πάρου γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του χρόνου ταξιδιού. Η γεωγραφική θέση και η υποδομή του λιμένα αυτού παρέχουν τη δυνατότητα προσέγγισης των ταχυπλόων σκαφών της γραμμής αυτής -εξυπηρέτηση που έχει γίνει και στο παρελθόν στην ίδια θέση για σκάφη τέτοιου τύπου- χωρίς παράκαμψη στο ήδη προγραμματισμένο δρομολόγιό τους.           
         
                                      
                                       
                                       Ο Δήμαρχος Πάρου
                                           
 
                                          Μάρκος Ι. Κωβαίος