MINOAN LINES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010

 

 

MINOAN LINES

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010

  • Δραματική Αύξηση του Κόστους των Καυσίμων
  • Σταθερότητα Εσόδων παρά την Οικονομική Κρίση
  • Αύξηση των Μεριδίων Αγοράς στις Γραμμές της Βόρειας Αδριατικής σε όλες τις Κατηγορίες Μεταφορικού Έργου
  • Διατήρηση των Υψηλών Μεριδίων Αγοράς στη γραμμή Ηράκλειο – Πειραιάς                                    (55% στους επιβάτες, 46% στα Ι.Χ. οχήματα και 40% στα Φ/Γ οχήματα)

 

Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιρείας

Οι συνεχιζόμενες επί μακρών δημοσιονομικές ανισορροπίες οδήγησαν το δημόσιο χρέος της χώρας σε πολύ υψηλά επίπεδα, οδηγώντας την Ελληνική οικονομία σε πρωτοφανή κρίση και ύφεση η οποία το 2010 κλιμακώθηκε αφού οι παράγοντες που τροφοδότησαν την ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία αποδείχθηκαν μη διατηρήσιμοι και σε μεγάλο βαθμό εσφαλμένοι. Επιπρόσθετα, οι εξελίξεις αυτές δημιούργησαν την επιτακτική ανάγκη για επιβολή άμεσων μέτρων λιτότητας εισπρακτικού χαρακτήρα γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά τα νοικοκυριά οδηγώντας σε άμεση και σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Οι παραπάνω εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη δραματική αύξηση στις τιμές των καυσίμων και τον συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του κλάδου, επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών της Minoan Lines το 2010, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα περίπου με το 2009 και ανήλθε σε 169,2 εκατ. €, σημειώνοντας μικρή μεταβολή κατά -1,1%. Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε -14,5 εκατ. €, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε -36,1 εκατ. €. 

Το 2010 παρά τη μείωση που σημειώθηκε στις περισσότερες κατηγορίες εξόδων η άνοδος στο κόστος των καυσίμων κατά 28,2% επηρέασε τα λειτουργικά και καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

Το 2010, σε επίπεδο ομίλου, τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα λειτουργικά αποτελέσματα (ΕBITDA) διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά της μητρικής Εταιρείας, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα το οικονομικό έτος 2010 ανήλθαν σε -36,4 εκατ. €. 

Μεταφορικό Έργο – Μερίδια Αγοράς

Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)

Στη γραμμή «Ηράκλειο – Πειραιάς» η Εταιρεία διατήρησε την ισχυρή θέση που κατέχει στην εν λόγω γραμμή. Πιο συγκεκριμένα τα πλοία της Εταιρείας μετέφεραν 889 χιλ. επιβάτες, 112 χιλ. Ι.Χ. οχήματα και 56 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς της Εταιρείας παρέμειναν υψηλά σε όλες τις κατηγορίες διακίνησης και διαμορφώθηκαν σε 54,9% στους επιβάτες, 46,0% στα Ι.Χ. οχήματα και 39,9% στην κατηγορία των φορτηγών το μερίδιο αγοράς ενώ το αντίστοιχο μερίδιο ταξιδίων που της αναλογεί ανήλθε σε 38,6%.

Γραμμές Αδριατικής (Βόρεια Ιταλία)

Η Εταιρεία στις γραμμές της Βόρειας Αδριατικής (Αγκώνα και Βενετία) κατά το 2010 παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία και τον υψηλό ανταγωνισμό παρουσίασε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση στους επιβάτες κατά 7,1%, στα Ι.Χ. αυτοκίνητα κατά 0,7% και σημαντική αύξηση στα φορτηγά αυτοκίνητα κατά (8,7%), σε σχέση με το 2009.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία κατόρθωσε να διατηρήσει την πρώτη θέση σε μερίδια αγοράς σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου στις γραμμές τις Βόρειας Αδριατικής (Αγκώνα και Βενετία). Συγκεκριμένα, τα πλοία της Εταιρείας μετέφεραν, 592 χιλ. επιβάτες, 146 χιλ. Ι.Χ. οχήματα και 84 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα ενώ τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς ανήλθαν σε 40,0% στους επιβάτες, 38,3% στα Ι.Χ. οχήματα και 39,3% στα φορτηγά αυτοκίνητα ξεπερνώντας σε όλες τις κατηγορίες διακίνησης, το μερίδιο ταξιδίων που της αντιστοιχεί το οποίο διαμορφώθηκε σε 36,0%.

Γραμμή Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Αγκώνα (Δρομολόγηση Νεότευκτων Πλοίων)

Τον Οκτώβριο του 2009 δρομολογήθηκε στη γραμμή Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Αγκώνα το πλοίο Cruise Europa, ενώ τον Ιούλιο του 2010 δρομολογήθηκε στην ίδια γραμμή και το αδελφό του πλοίο Cruise Olympia.

Με χωρητικότητα για το κάθε πλοίο 3.000 επιβατών, 3.000 γραμμικών μέτρων φορτίου (180 φορτηγών διεθνών μεταφορών και 250 Ι.Χ. αυτοκινήτων ή εναλλακτικά 1.000 περίπου Ι.Χ. αυτοκινήτων) τα πλοία Cruise Europa και Cruise Olympia σηματοδοτούν μια νέα εποχή στη θαλάσσια σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Ήδη η κίνηση αυτή θεωρείται έως τώρα επιτυχημένη και έχει ενισχύσει τη θέση της Εταιρείας στη συγκεκριμένη γραμμή, ενώ και το τρέχον έτος αναμένεται αύξηση των μεριδίων αγοράς της Εταιρείας.

Ο Όμιλος Grimaldi έχει έδρα τη Νάπολη (Ιταλία), ελέγχει ένα στόλο με περισσότερα από 100 πλοία και απασχολεί περίπου 8.000 εργαζόμενους. Το 2010, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 2,2 δισεκατομμύρια Ευρώ, έχοντας μεταφέρει περίπου 2,73 εκατομμύρια επιβάτες, πάνω από 2,78 εκατομμύρια Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και 1,43 εκατομμύρια ρυμουλκούμενα, φορτηγά αυτοκίνητα και εμπορευματοκιβώτια. Στον επιβατικό τομέα, εκτός από τη Grimaldi Lines, ο Όμιλος ελέγχει τη Finnlines, που κατέχει ηγετική θέση στη Βαλτική Θάλασσα και τη Minoan Lines στην Ελλάδα, η οποία κατέχει ηγετική θέση τόσο στην Αδριατική θάλασσα, μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, όσο και στη γραμμή από τον Πειραιά (το λιμάνι της Αθήνας) προς την Κρήτη.

Η Minoan Lines ιδρύθηκε το 1972, έχει έδρα το Ηράκλειο (Κρήτη) και από το 2008 αποτελεί μέρος του Ομίλου Grimaldi. Κατέχοντας ηγετική θέση στις γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας καθώς και στη γραμμή Πειραιάς – Ηράκλειο, η Minoan Lines διαχειρίζεται ένα στόλο από επτά υπερσύγχρονα, υψηλών προδιαγραφών και ταχυτήτων πλοία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις γραμμές : Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Αγκώνα, Πάτρα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Βενετία και Πειραιάς – Ηράκλειο.