MINOAN LINES Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

  • 12,0% Αύξηση των Πωλήσεων της Εταιρείας

 

  • Αύξηση του Μεταφορικού Έργου και των Μεριδίων στην Αγορά της Βόρειας Αδριατικής σε όλες τις Κατηγορίες Μεταφορικού Έργου

 

  • Αύξηση του Μεταφορικού Έργου και των Μεριδίων Αγοράς στη Γραμμή Ηράκλειο – Πειραιάς σε Επιβάτες και Ι.Χ. Αυτοκίνητα

 

  • Σημαντική Aύξηση του Κόστους Καυσίμων κατά 17%

 

Οικονομικά αποτελέσματα  

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας το α’ εξάμηνο 2011 επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό τόσο από την επιδείνωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας όσο και από τα οικονομικά μέτρα λιτότητας τα οποία οδήγησαν σε μείωση του συνολικού μεταφορικού έργου σε επιβάτες, Ι.Χ. αυτοκίνητα και φορτηγά σε όλες στις γραμμές που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Επιπρόσθετα, η αύξηση του κόστους των καυσίμων κατά 17% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του κλάδου ήταν παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου.

 

Η Minoan Lines μέσα σε αυτό το εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, έχοντας τα τελευταία χρόνια ακολουθήσει μια πολιτική μείωσης του τραπεζικού δανεισμού και περιστολής των λειτουργικών της δαπανών έχει βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση. Το γεγονός αυτό, επιτρέπει στην εταιρεία να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που προέρχονται από αυτή την αρνητική οικονομική συγκυρία.

 

 

O κύκλος εργασιών της Minoan Lines το α΄ εξάμηνο του 2011   διαμορφώθηκε σε 79,3 εκατ. €, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) ανήλθε σε -11,9 εκατ. €. Τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους το α΄ εξάμηνο του 2011 διαμορφώθηκαν σε -24,8 εκατ. €. Σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα καθώς το μεταφορικό έργο των επιβατών εμφανίζεται ασθενές κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Σε επίπεδο ομίλου, το α΄ εξάμηνο του 2011 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 79,3 εκατ. €, ενώ τόσο η λειτουργική κερδοφορία (ΕBITDA) όσο και τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά της μητρικής εταιρείας.

  

Μεταφορικό έργο

 

Γραμμές Αδριατικής (Βόρεια Ιταλία)

Στις γραμμές της Βόρειας Αδριατικής (Αγκώνα & Βενετία) η Minoan Lines με γνώμονα την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη οικονομική εκμετάλλευση των πλοίων του στόλου της, το α’ εξάμηνο του 2011 πέτυχε σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου υψηλότερη κίνηση και μερίδια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εταιρεία πραγματοποιώντας το 36,2% των ταξιδιών στην αγορά της Βόρειας Αδριατικής, διακίνησε το 43,1% των επιβατών, το 41,9% των Ι.Χ. αυτοκινήτων και το 43,5% των φορτηγών αυτοκινήτων.

Περαιτέρω, η Minoan Lines κατά το α΄ εξάμηνο 2011 συνολικά μετέφερε 213.000 επιβάτες, 50.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 46.000 φορτηγά αυτοκίνητα. 

Γραμμή Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Αγκώνα (Δρομολόγηση Νεότευκτων Πλοίων)

Τον Οκτώβριο του 2009 δρομολογήθηκε στη γραμμή Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Αγκώνα το πλοίο Cruise Europa, ενώ τον Ιούλιο του 2010 δρομολογήθηκε στην ίδια γραμμή και το αδελφό του πλοίο Cruise Olympia.

Με χωρητικότητα για το κάθε πλοίο 3.000 επιβατών, 3.000 γραμμικών μέτρων φορτίου (180 φορτηγών διεθνών μεταφορών και 250 Ι.Χ. αυτοκινήτων ή εναλλακτικά 1.000 περίπου Ι.Χ. αυτοκινήτων) τα πλοία Cruise Europa και Cruise Olympia σηματοδοτούν μια νέα εποχή στη θαλάσσια σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Ήδη η κίνηση αυτή θεωρείται έως τώρα επιτυχημένη και έχει ενισχύσει τη θέση της εταιρείας στη συγκεκριμένη γραμμή αφού στο τρέχον έτος όπου δραστηριοποιούνται και τα δύο πλοία για πρώτη χρονιά μαζί, παρουσιάζεται αύξηση των μεριδίων αγοράς σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου.

Συγκεκριμένα, τα μερίδια αγοράς κατά το α’ εξάμηνο του 2011 ανήλθαν για τους επιβάτες σε 40,3% έναντι 32,3% το α’ εξάμηνο του 2010, για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα σε 36,7% έναντι 26,1% το α’ εξάμηνο του 2010 και για τα φορτηγά αυτοκίνητα σε 46,1% έναντι 36,7% το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

 

Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)

Στη γραμμή «Ηράκλειο – Πειραιάς» η Minoan Lines το α΄ εξάμηνο του 2011 διατήρησε την ισχυρή της θέση στην αγορά, ενώ πέτυχε να αυξήσει περαιτέρω το μεταφορικό της έργο και τα μερίδια αγοράς τόσο στους επιβάτες όσο και στα Ι.Χ. αυτοκίνητα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010.

Η εταιρεία το α΄ εξάμηνο του 2011 μετέφερε 377.000 επιβάτες, 44.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 26.000 φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς διαμορφώθηκαν σε 59,6% στους επιβάτες, 56,0% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 38,7% στα φορτηγά αυτοκίνητα, ενώ τα πλοία της Εταιρείας πραγματοποίησαν το 37,9% των συνολικών ταξιδιών της γραμμής. 

Προοπτικές για το 2011

Το 2011 αναμένεται να είναι ένα δύσκολο έτος για τις περισσότερες Ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και για τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας.

Η προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας με την επιβολή άμεσων μέτρων λιτότητας εισπρακτικού χαρακτήρα επιβαρύνει ήδη σημαντικά τα νοικοκυριά οδηγώντας σε άμεση και σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Οι παραπάνω εξελίξεις, σε συνδυασμό με την πορεία των τιμών των καυσίμων, το επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου και την αναπροσαρμογή της προσφερόμενης χωρητικότητας στις γραμμές Ηράκλειο – Πειραιά & Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Αγκώνα είναι οι βασικότεροι παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας την τρέχουσα οικονομική χρήση.