/

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 στη γραμμή ΚΩΣ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ το Dodekanisos Pride

DodekanisosPride20201Με απόφαση του ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης εγκρίνει την κατακύρωση της γραμμής ΚΩΣ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ στο ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ ΠΡΑΙΝΤ, μέχρι τον Οκτώβριο του 2022. Ειδικότερα στην απόφαση αναφέρεται ότι: Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμοί για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΚΩΣ– ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα τη θερινή περίοδο έως 03/10/2021 έναντι μισθώματος εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 9.375,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων, ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη κοινοπραξία ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ πλοιοκτήτρια του Ε/ΓΟ/Γ-ΚΑΣ-Σ/Χ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΠΡΑΪΝΤ Ν.ΡΟΔΟΥ 46, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 02/10/2022.
Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και τηνν 02/10/2022, ενώ τα χρονικά διαστήματα θερινής περιόδου των επομένων ετών, σύνολο είκοσι (20) εβδομάδες για τις πολυετείς συμβάσεις θα καθορίζονται με απόφαση από το ΥΝΑΝΠ.