Κυρώσεις κατά της ΝΕΛ για μη εκτέλεση προγραμματισμένων δρομολογίων εξετάζει το Υπουργείο Ναυτιλίας

 

Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές Λαυρίου και Καβάλας, λειτουργώντας σύμφωνα με το νόμο, προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, σε τέτοιες περιπτώσεις, αναφέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου αναφορικά με τη μη εκτέλεση προγραμματισμένων δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας από τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (NEL LINES).

Ειδικότερα  το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου επισημαίνει τα εξής:
Α) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ολοκλήρωσαν με αμεσότητα τις διαδικασίες καταβολής των μισθωμάτων στην εν λόγω εταιρεία, παραπέμποντας, μάλιστα, έγκαιρα τα σχετικά εντάλματα στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Β) Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές Λαυρίου και Καβάλας, λειτουργώντας σύμφωνα με το νόμο, προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, σε τέτοιες περιπτώσεις.
Γ) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, τόσο η Διεύθυνση Θαλασσίων Μεταφορών όσο και η Υπηρεσία Θαλασσίων Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έχουν ήδη αποστείλει επιστολή στην πλοιοκτήτρια εταιρεία  με την οποία και την καλούν να συμμορφωθεί άμεσα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση θα προβούν σε όλες τις νόμιμες κυρώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των  συμβάσεων.
Δ) Η απρόσκοπτη διασύνδεση μεταξύ των νησιών και η εδαφική συνοχή της χώρας αποτελεί για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα που θα διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο