Κρίσιμος μήνας ο Σεπτέμβριος για την Anek Lines

anek lines, Anek Lines

Μπορεί την περίοδο αυτή η τουριστική κίνηση να βρίσκεται στην κορύφωσή της και οι… μηχανές των ακτοπλοϊκών εταιρειών να δουλεύουν στο φουλ, ωστόσο για την Anek Lines (Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης) ο προσεχής Σεπτέμβριος θα σηματοδοτήσει την έναρξη ενός ακόμη “θερμού” διαστήματος.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία που σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών από την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, το 2017, εμφάνισε (στο τέλος του 2018) αρνητικά ίδια κεφάλαια και διαθέτει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, καλείται να πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο.

Τον περασμένο Μάρτιο, το ΔΣ της Anek Lines αποφάσισε να προτείνει στην γενική συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό των 20 εκατ. ευρώ. Εν τέλει αποφασίστηκε η γενική συνέλευση να πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, με το ζήτημα της ΑΜΚ να περιλαμβάνεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης (“Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει”)

Σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης επί των θεμάτων της τακτικής ΓΣ, καθώς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο από το 1/2 του κεφαλαίου, το ΔΣ καλεί τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για ΑΜΚ έως 20.000.000 ευρώ, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Το ΔΣ “εισηγείται ομοφώνως την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης” και ζητά ” την παροχή εξουσιοδότησης για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ο χρόνος σύγκλησης της οποίας θα αποφασιστεί από το ΔΣ”.

Όμως, ο χρόνος για την Anek Lines λειτουργεί επιβαρυντικά. Η τρέχουσα χρήση είναι εξίσου δύσκολη, με το λειτουργικό κόστος λόγω καυσίμων να παραμένει υψηλό και τις απαιτήσεις για προσαρμογή στους νέους κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού – ΙΜΟ να πιέζουν.

Ήδη από πέρυσι τα οικονομικά αποτελέσματα επιδεινώθηκαν μετά από τρία συνεχόμενα έτη κερδοφορίας καθώς σύνολο του 2018 έκτακτες προβλέψεις αλλά κυρίως τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, λειτούργησαν δυσχερώς στα καθαρά αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια τα οποία κατέστησαν αρνητικά.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2018 ανήλθαν σε ζημιές 13,8 εκατ., έναντι κερδών 9,8 εκατ. το 2017. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής ήταν αρνητικά, με ζημιές 13,2 εκατ. έναντι κερδών 12,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους από την άνοδο των τιμών των καυσίμων (+25% περίπου σε σχέση με το 2017) και της περιορισμένης ταμειακής ρευστότητας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, η Anek Lines δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει το δανεισμό της, με αποτέλεσμα να “σπάσουν” όροι δανειακών συμβάσεων και να καταστούν πληρωτέα δάνεια άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr., στις δανειακές συμβάσεις προβλέπεται μετατροπή μέρους του ομολογιακού δανείου σε μετοχές σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βασικοί πιστωτές της Anek Lines εξετάζουν σοβαρά την πιθανότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τα δάνεια που έχουν χορηγήσει.

Σημειώνεται πως η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί και το δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της ακτοπλοϊκής εταιρείας, με συνολικό ποσοστό 24,18% και κατέχει επίσης μετατρέψιμο σε μετοχές ομολογιακό δάνειο ύψους 20 εκατ.

Η τράπεζα απέκτησε το 2015 την κυριότητα του 23,56% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ΑΝΕΚ, λόγω πλειστηριασμού, έπειτα από καταγγελία δανείου, των μετοχών που κατείχε η εταιρεία “Sea Star Capital PLC”, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ελέγχεται έμμεσα.

Σήμερα ο Όμιλος ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων με 9 πλοία. Εκτελώντας 9% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, πέρυσι διακίνησε συνολικά 965 χιλιάδες επιβάτες σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, (έναντι 1,04 εκατ το 2017 (- 7%), 189 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα, έναντι 204 χιλιάδων (μείωση 7%) και 132 χιλιάδες φορτηγά, έναντι 139 χιλ. το προηγούμενο έτος (- 5%).

capital.gr