/

Κάτι καλό περιμένουν στην Attica Group

Attica group, MIG

Attica group, MIGΤην απάντηση των τραπεζών αναμένουν στις Attica και ΑΝΕΚ και ιδιαίτερα τη απάντηση της Alpha Bank προκειμένου να προχωρήσει το deal απορρόφησης της ΑΝΕΚ από την Attica Group. Στην Attica Group περιμένουν τι θα πουν οι άλλοι πιστωτές (Alpha bank, Cross Ocean, το fund που έχει αγοράσει τις απαιτήσεις της Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζα Αττικής και ορισμένες συνεταιριστικές τράπεζες), καθώς η Τράπεζα Πειραιώς ο μεγαλύτερος πιστωτής πείσθηκε ως φαίνεται να συναινέσει σε κούρεμα των οφειλών τη ΑΝΕΚ κατά 150 εκατ. ευρώ (από τα 250 εκατ. ευρώ)

Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται μια νέα εταιρεία με 50 πλοία περίπου και μεγάλη αξία η οποία μπορεί σε δεύτερο χρόνο να πουληθεί ή να εισαχθούν οι μετοχές της στο ΧΑ όπως συμβαίνει τελευταία με κάποιες εταιρείες. Άλλωστε μια σημαντική άνοδος της τουριστικής αγοράς κάτι που αναμένεται για το 2022 και τα επόμενα χρόνια και μια γενικότερη οικονομική ανάκαμψη της χώρας η οποία επίσης είναι προ των πυλών θα διαμορφώσει και ένα πιο ευνοϊκό κλίμα στο ΧΑ.