ANEK LINES:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

 

ü  + 35% Αύξηση Κύκλου εργασιών Ομίλου: € 61,4 εκατ.

ü  + € 2,8 εκατ. EBITDA Ομίλου

 

  

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ στο πρώτο τρίμηνο του 2011 δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου έχοντας συνολικά υπό διαχείριση 16 ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία.

Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με το πρώτο τρίμηνο να επηρεάζεται σημαντικά από τη χαμηλή επιβατική κίνηση. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επηρεαστεί από την άνοδο των διεθνών τιμών των καυσίμων και την υποχώρηση της εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης στις περισσότερες γραμμές. Ωστόσο, οι έκτακτες ναυλώσεις πλοίων του Ομίλου βελτίωσαν σημαντικά τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2011 σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο και ενίσχυσαν, σε μεγάλο βαθμό, τη ρευστότητά του.

 

 

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε ευρώ 61,4 εκατ. έναντι ευρώ 45,5 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2010, ενισχυμένος κατά 35%. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 56,1 εκατ. έναντι ευρώ 42,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο.

Μικτά Κέρδη

Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 7,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 6,9 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2010. Το κόστος πωληθέντων, παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών των καυσίμων που αποτελούν καθοριστικό συντελεστή κόστους, σημείωσε οριακή αύξηση κατά 3,3%, γεγονός που οφείλεται στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση του στόλου. Αντίστοιχα, τα μικτά αποτελέσματα της Μητρικής ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 9,7 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 7,8 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

EBITDA

Αναστροφή κατέγραψαν τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, τα οποία στο α’ τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 2,8 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 11,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2010. Αντίστοιχα, σε επίπεδο Εταιρείας το EBITDA διαμορφώθηκε σε κέρδη ευρώ 5,7 εκατ., έναντι ζημιών ευρώ 12,0 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2010.

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου για το α’ τρίμηνο του 2011 βελτιώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 3,8 εκατ., έναντι ζημιών ευρώ 18,2 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2010. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 0,7 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 18,5 εκατ.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την οποία αντλήθηκαν συνολικά ευρώ 16,3 εκατ. που θα καλύψουν ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Επίσης, στα πλαίσια της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης και αναδιάταξης του στόλου του Ομίλου, συμφωνήθηκε η πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ, η οποία, βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής της.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΑΝΕΚ, διαθέτοντας την απαιτούμενη ευελιξία, ανταποκρίνεται άμεσα στις προκλήσεις και προοπτικές που παρουσιάζονται και σε συνάρτηση με την αποδοτικότερη διαχείριση του στόλου, αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων για την τρέχουσα χρήση