/

Η Τράπεζα Πειραιώς υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις μετοχές της MIG

Αλλαγή δεδομένων σηματοδοτεί η ανακοίνωση τη Τράπεζας Πειραιώς για υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις κοινές μετοχές της ΜIG. Η πρόταση έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση του ακτοπλόου Μάριου Ηλιόπουλου της SeaJets να ελέγχει πάνω από το 5% της MIG όπως είχε ανακοινωθεί στο ΧΑ.
Ειδικότερα η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρόταση για τις κοινές μετοχές της MIG που δεν είναι στην κατοχή της, με δεδομένο ότι στις 6 Φεβρουαρίου αύξησε το ποσοστό της στη MIG στο 36,22%.
Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση έρχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης 47.242.062 μετοχών της ΜΙG από την Τράπεζα Πειραιώς η οποία πριν τη συγκεκριμένη συναλλαγή κατείχε ποσοστό 31,19% της ΜΙG. Η Πειραιώς απέκτησε το ποσοστό της ΡΟΛΟΠΑΚ και έτσι ισχυροποιείται με φόντο τις πρόσφατες μετοχικές κινήσεις άλλων μετόχων και συγκεκριμένα του Μ. Ηλιόπουλου της SEAJETS.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

H Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοινώνει ότι, στις 6 Φεβρουαρίου 2023, η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς («Τράπεζα Πειραιώς») απέκτησε 47.242.062 μετοχές της Marfin Investment Group A.E. («ΜΙG»), με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στη MIG να ανέλθει σε 340.308.728 μετοχές, ήτοι ποσοστό 36,22% επί του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία.

Ως εκ τούτου, σε εφαρμογή των οριζόμενων από τον Ν.3461/2006, και υπό την αίρεση επισκόπησης και έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις κοινές μετοχές της MIG, οι οποίες δεν είναι στην κατοχή της.

Η εν λόγω υποχρεωτική δημόσια πρόταση και η απόκτηση πρόσθετων μετοχών της MIG είναι σύμφωνες με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για την επίτευξη συνεργειών από το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών μας και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων προς όφελος των μετόχων μας.

Η ανακοίνωση της MIG:

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εκδότρια») ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι σήμερα η εταιρία «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια την από 7.2.2023γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα: Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου. Στοιχεία υπόχρεου: «Πειραιώς Financial Holdings A.E.»(δ.τ.:«ΠειραιώςFinancial Holdings», εδρεύουσα στην Αθήνα)

Επωνυμία μετόχου: «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.»(δ.τ. «Τράπεζα Πειραιώς») Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 6.2.2023Συνολικές θέσεις: Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη μεταβολή: 32,3561%.Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 36,2219% έμμεσης κατοχής. Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 340.308.728 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές αποκλειστικά έμμεσης κατοχής (επί συνόλου 939.510.748 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας).Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου:

Η «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» κατέχει ποσοστό 36,2219% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας αποκλειστικά εμμέσως, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Πρόσθετες Πληροφορίες: Την 6.2.2023 καταχωρήθηκε στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που τηρείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η μεταβίβαση 36.319.908μετοχών εκδόσεως της Εκδότριας προς την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» κατόπιν του από 5.2.2023 ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης και μεταβίβασης μετοχών μεταξύ της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.». Κατόπιν τούτου, η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία ελέγχεται από την εισηγμένη στο Χ.Α. «Πειραιώς Financial HoldingsA.E.», ανήλθε του ορίου του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια και πλέον κατέχει 340.308.728 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,2219% επί του συνόλου τω δικαιωμάτων ψήφου αυτής