Έξω από το Brindisi το NORMAN ATLANTIC. “Οχι” μέσα στο λιμάνι είπε το λιμεναρχείο

 

Στο αγκυροβόλιο του Brindisi βρίσκεται το NORMAN ATLANTIC. Ρυμουλκούμενο από το Marietta Baretta και συνοδευόμενο από τα ρυμουλκά, Tenax, Asmara αλλά και από το Ελληνικό Ιόνιον Πέλαγος που είναι ναυλωμένο από την Ολλανδική εταιρεία SMIT Salvage όπως σας είχε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή το natilia.gr. Το πλοίο παραμένει προς το παρόν στο αγκυροβόλιο του Brindisi καθώς υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στο λιμεναρχείο του Brindisi από τη μία πλευρά και στα ρυμουλκά και τη SMIT Salvage από την άλλη.

Το λιμεναρχείο δεν θέλει το NORMAN ATLANTIC στο λιμάνι καθώς δεν θεωρεί ασφαλές του κουφάρι του πλοίου. Τα ρυμουλκά με τη σειρά τους δέχονται πιέσεις έτσι ώστε το πλοίο να δέσει στο λιμάνι για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτό από τους εμπειρογνώμονες που θα ρίξουν φώς στην υπόθεση με την έρευνα τους. Εξετάζεται η περίπτωση του να δέσει το πλοίο στο βιομηχανικό λιμάνι του Brindisi κατά μήκος της αποβάθρας στο φράγμα Punta Riso.

Punta Riso

το φράγμα Punta Riso

Το πρόβλημα όμως είναι στο πλοίο έχουν παραμείνει ανοιχτά τα πτερύγια ευστάθιας και αυτό καθιστά την πρόσδεση του πλοίου σε προβλήτα από δύσκολη έως αδύνατη. Στη συγκεκριμένη πρόταση αντέδρασε το λιμεναρχείο το Brindisi καθώς στο βιομηχανικό λιμάνι διακινούνται προϊόντα επικίνδυνα και εύφλεκτα. Σε περίπτωση που το πλοίο δεν φθάσει στο λιμάνι του Brindisi, τότε οι δικαστικές αρχές, οι τεχνικοί σύμβουλοι που θα ορίσει ο εισαγγελέας του Bari Giuseppe Volpe και ο επίσεις εισαγγελέας Ettore Cardinali θα πρέπει να επιβιβαστούν στο NORMAN ATLANTIC στα ανοιχτά.

Il relitto del Norman Atlantic al largo di Brindisi 3 NORMAN ATLANTIC Brindisi