/

Ερώτηση Μπιάγκης με θέμα: «Ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών των ναύλων της ακτοπλοΐας»

biagis mpiagkisΕρώτηση προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και  Οικονομικών με θέμα «Ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών των ναύλων της ακτοπλοΐας» κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάγκης, Κώστας Σκανδαλίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Χρήστος Γκόκας και  Ευαγγελία Λιακούλη. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν:
Η ακτοπλοΐα ως γνωστόν είναι βασική υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, η οποία, μεταξύ άλλων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και τη συνοχή των νησιών της χώρας μας, συνθέτοντας ένα δίκτυο συγκοινωνιών μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας, εξυπηρετώντας τις μετακινήσεις και την τροφοδοσία των νησιωτών αλλά και την τουριστική δραστηριότητα.
Δυστυχώς, οι πρόσφατες αυξήσεις στο κόστος των καυσίμων σε συνδυασμό με την έλλειψη από πλευράς της κυβέρνησης αφενός πολιτικών και δράσεων ενίσχυσης των θαλάσσιων συγκοινωνιών και αφετέρου ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου των τιμών οδηγούν όπως φαίνεται σε ανεξέλεγκτες αυξήσεις του κόστους των ναύλων των επιβατών, των οχημάτων και των αγαθών που διακινούνται μέσω των δρομολογιακών πλοίων. Οι εν λόγω αυξήσεις, σε συνδυασμό με την αρνητική συγκυρία του πολέμου στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της πανδημίας, αποτελούν σοβαρή απειλή τόσο για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή κυρίως των νησιωτικών περιοχών της χώρας, όσο και για την ανάκαμψη της τουριστικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης θερινής περιόδου.
Όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες ερωτήσεις μας, χωρίς δυστυχώς να έχουμε λάβει ακόμη επί της ουσίας απάντηση, δεν υφίσταται αποτελεσματική πολιτική για τον έλεγχο και τη διασφάλιση εύλογων και αναλογικών τιμών των ναύλων, τόσο των επιβατών όσο και των οχημάτων. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι μάλλον αναχρονιστικό, μη επαρκώς τεκμηριωμένο και σε αναντιστοιχία με τις σύγχρονες προκλήσεις και εξελίξεις, επιτρέποντας την ανεξέλεγκτη αύξηση των ναύλων σε καθεστώς μονοπωλιακού, ή στην καλύτερη περίπτωση, ολιγοπωλιακού καθεστώτος παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέχεται, αν όχι ενισχύει, τις μονομερείς και ασύδοτες αυξήσεις των λιμενικών τελών από ορισμένους Οργανισμούς Λιμένα και δεν ενδιαφέρεται να εφαρμόσει έναν ομοιόμορφο, δίκαιο και αναλογικό τρόπο καθορισμού των λιμενικών τελών πανελλαδικά, ενώ οι όποιες μειώσεις στο Φ.Π.Α. των εισιτηρίων είναι περιστασιακές και ανεπαρκείς, με επίσης αρνητικές συνέπειες στις διαμορφούμενες τιμές των εισιτηρίων.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν και αναγκάζεται να συνεχίζει να εφαρμόζει το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (το οποίο δεν είχε ψηφίσει), κυρίως λόγω της μεγάλης του αποδοχής μεταξύ των νησιωτών, εντούτοις φαίνεται ότι δεν το πιστεύει, δεν το υποστηρίζει επαρκώς και δεν το ενισχύει περαιτέρω. Παρατηρούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις αποπληρωμές των δικαιούχων, ενώ η επιβεβλημένη επέκταση της εφαρμογής του και στην Κρήτη ήταν μάλλον περιορισμένη, αν όχι προσχηματική (μόνον σε ένα μικρό τμήμα επιχειρήσεων εξαιρώντας τους επιβάτες).
Δυστυχώς η Κυβέρνηση αρνείται εδώ και πάνω από δυόμιση χρόνια τις προτάσεις μας που απηχούν και το αίτημα των νησιωτών μας για αύξηση των προβλεπόμενων επιδοτήσεων, για επέκταση εφαρμογής του μέτρου και σε άλλους δικαιούχους (όπως π.χ. στους κατοίκους της Κρήτης, στους φοιτητές και στους περιστασιακά εργαζόμενους σε νησιά) καθώς και σε άλλες περιπτώσεις ναύλων, όπως αυτές των οχημάτων, ώστε να αμβλυνθούν οι συνέπειες της αύξησης των ναύλων, τουλάχιστον στους δικαιούχους του μέτρου.
Ακόμη περισσότερο, δεν φαίνεται να είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης, η εξέταση της πρότασής μας για εφαρμογή ενός συστήματος επιδότησης όλων των εισιτηρίων των μεταφορικών μέσων με τα οποία συνδέονται τα νησιά μας με την ηπειρωτική χώρα και μεταξύ τους, πέραν του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου, έστω και πιλοτικά ή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της αύξησης του κόστους των καυσίμων και του πολέμου στην Ουκρανία, στις νησιωτικές περιφέρειες, ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να ανακάμψει η τουριστική βιομηχανία, με παράλληλα οφέλη και για την ακτοπλοϊκή και αεροπορική δραστηριότητα που επίσης έχει πληγεί σημαντικά.
Πέραν των ανωτέρω, υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση δεν έχει προβλέψει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, πέραν του ποσού του μόλις 1 εκατομμυρίου ευρώ (για εκπόνηση μελέτης), επιπλέον πόρους για την ενίσχυση ή την αναβάθμιση των πλοίων της ακτοπλοΐας, τουλάχιστον σε ότι αφορά στις περιβαλλοντικές και ενεργειακές τους επιδόσεις, ενώ δεν έχει ακόμη διαφανεί αντίστοιχος σχεδιασμός μέσω των πόρων του ΕΣΠΑ.
Εφόσον λοιπόν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, όπως έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, κατά την τρέχουσα περίοδο και ιδιαίτερα εν μέσω της τουριστικής σεζόν, οι ακτοπλοϊκές υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω μειωμένων δρομολογίων, από γερασμένα πλοία χαμηλών ταχυτήτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών και με δυσανάλογα υψηλές τιμές ναύλων, υπονομεύοντας τη συνοχή των νησιών μας και την τουριστική βιομηχανία της χώρας μας.
Δεδομένου ότι, η ακτοπλοΐα είναι βασική υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, εξυπηρετώντας, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και τη συνοχή των νησιών της χώρας μας,
Δεδομένου ότι, το τελευταίο κυρίως διάστημα παρατηρούνται συνεχείς και ανεξέλεγκτες αυξήσεις στις τιμές των ναύλων της ακτοπλοΐας, με δυσμενείς συνέπειες για τη συνοχή των νησιών μας και την εθνική μας οικονομία, κυρίως σε ότι αφορά στον τουρισμό,
Δεδομένου ότι, δεν υφίσταται σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο και τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των τιμών των ναύλων της ακτοπλοΐας,
Δεδομένου ότι, η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου, θα μπορούσε να ενισχυθεί και επεκταθεί περαιτέρω και σε άλλους δυνητικούς δικαιούχους, σε συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος επιδότησης της τιμής των εισιτηρίων όλων των επιβατών ανεξαιρέτως στο πλαίσιο ενίσχυσης της νησιωτικής οικονομίας,
Δεδομένου ότι, η δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, τουλάχιστον σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική, ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση των πλοίων, μέσω βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ,
Δεδομένου ότι, η ανταγωνιστικότητα και η τουριστική δραστηριότητα των νησιών μας έχει πληγεί ιδιαίτερα και δυσανάλογα με άλλες περιοχές της χώρα μας από την πανδημία, με ενδεχόμενη επιδείνωση λόγω και των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία και ως εκ τούτου,
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Είναι στις προθέσεις σας η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που αφορά στον έλεγχο των τιμών των ναύλων, ώστε να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη αύξησή τους και η εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης των μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών;
2. Είναι στις προθέσεις σας η ενίσχυση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, τόσο σε ότι αφορά στα διατιθέμενα ποσά, όσο και στην επέκταση πλήρους εφαρμογής του αφενός στους δυνητικά δικαιούχους όλων των νησιών (συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης) καθώς και σε άλλες κατηγορίες ναύλων, όπως τα οχήματα ή ακόμη και στο σύνολο των επιβατών, ώστε να ενισχυθεί η συνοχή των νησιών και η τουριστική δραστηριότητα, ιδιαίτερα υπό τις αρνητικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία;
3. Είναι στις προθέσεις σας η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, τουλάχιστον σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική, ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση των πλοίων, μέσω βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αυξανόμενων ναύλων και των αναμενομένων χαμηλών ποιοτικών επιδόσεων της ακτοπλοΐας, λόγω κυρίως της αύξησης των καυσίμων;