Eπιστροφή στα κέρδη για την ANEK LINES

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ κατά τη χρήση 2015 επέστρεψε στην κερδοφορία, ενώ στο α’ εξάμηνο του 2016 βελτίωσε περαιτέρω τα αποτελέσματά του σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης πλοίων και δρομολογίων επιτεύχθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών και ταυτόχρονη μείωση του κόστους πωληθέντων.
Πραγματοποιώντας συνολικά 8% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2016 δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκναυλώσεις πλοίων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και για το λόγο αυτό τα έσοδα και τα λειτουργικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και δεν είναι ενδεικτικά των ετήσιων.
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών
Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε ευρώ 65,0 εκατ. έναντι ευρώ 62,9 εκατ. τη συγκρίσιμη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 57,8 εκατ. έναντι ευρώ 54,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015.

Μικτά Κέρδη
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για το α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε € 11,2 εκατ. έναντι € 6,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 10,1 εκατ. έναντι € 5,9 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου παρουσίασε μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο και διαμορφώθηκε σε ευρώ 53,8 εκατ. από ευρώ 56,4 εκατ., ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε σε ευρώ 47,7 εκατ. από ευρώ 49,1 εκατ.

EBITDA
Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2016 τα οποία διαμορφώθηκαν σε ευρώ 4,9 εκατ. έναντι ευρώ 0,4 εκατ., ενώ για τη Μητρική διαμορφώθηκαν σε ευρώ 5,5 εκατ. έναντι ευρώ 1,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015.

Καθαρά αποτελέσματα
Τέλος, βελτιωμένα εμφανίζονται και τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2016 τα οποία ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 9,1 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 13,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 7,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 12,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.
Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι εντός της τρέχουσας χρήσης θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναδιάρθρωσης των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής, γεγονός που θα έχει άμεσα θετική επίπτωση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση λόγω μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους. Σε λειτουργικό επίπεδο, η διακύμανση των τιμών των καυσίμων σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι θετικός παράγοντας για τον Όμιλο που συνεχίζει την πορεία ανάκαμψης που ξεκίνησε την προηγούμενη χρήση.
Οι στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης για το 2016 επικεντρώνονται στη βελτίωση της κερδοφορίας και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Μητρικής.