/

Εγκρίθηκαν τρεις νέες άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές-ποιες είναι

Ευάγγελος Κυριαζόπουλος

Ευάγγελος ΚυριαζόπουλοςΥπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Ευάγγελου Κυριαζόπουλου στην σημερινή (19/4/2022) συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, τρεις νέες επιδοτούμενες γραμμές και δυο τροποποιήσεις, ως εξής (σύμφωνα με τον κ. Γενικό):
-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΙΑΘΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ και επιστροφή
Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 06/06/2022 έως 11/09/2022 [σύνολο δέκα τέσσερις (14) εβδομάδες], καθώς και ένα (01) επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 04/07/2022 έως 28/08/2022 [σύνολο οκτώ εβδομάδες].
Α. Ένα (01) Ε/Γ – Ο/Γ – Τ/Χ (Ταχύπλοο) πλοίο το οποίο δύναται να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο
Β. Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
i)Να έχει μεταφορική ικανότητα 700 (θέρους) επιβατών
ii)Να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων 1.500 τ.μ.
iii)Να έχει ολικό μήκος 90 μ.

-ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ – BOΛΟΣ και επιστροφή, ως ακολούθως:
Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια τη δρομολογιακής περιόδου (έως 31/10/2022).
Α. Ένα (01) Ε/Γ πλοίο
Β. Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
i)Να έχει μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 50 (χειμώνα) – 100 (θέρος).
ii)Να έχει ολικό μήκος 20 μ.

Οι τρεις νέες άγονες γραμμές

-ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή
Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 13/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δώδεκα (12) εβδομάδες], καθώς και ένα (01) επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 04/07/2022 έως 28/08/2022 [σύνολο οκτώ εβδομάδες].
Στο ένα (01) εκ των εβδομαδιαίων δρομολογίων το πλοίο θα προσεγγίζει στο λιμένα ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ.
Α. Ένα (01) Ε/Γ – Ο/Γ – Τ/Χ (Ταχύπλοο) πλοίο το οποίο δύναται να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο
Β. Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
i)Να έχει μεταφορική ικανότητα 700 (θέρους) επιβατών
ii)Να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων 1.500 τ.μ.
iii)Να έχει ολικό μήκος 90 μ.

-ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ [ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)] και επιστροφή, ως ακολούθως:
Ένα (01) δρομολόγιο το μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου για μεταφορά οχληρών και επικίνδυνων φορτίων.
Α. Ένα (01) Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ πλοίο το οποίο να δύναται να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο και να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων.
Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
i)Να έχει επιφάνεια φόρτωσης 300 τ.μ.
ii)Να έχει ολικό μήκος 65 μ.
– ΤΗΛΟΣ – ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ και επιστροφή
Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 06/06/2022 έως 18/09/2022 [σύνολο δεκαπέντε (15) εβδομάδες]
Α. Ένα (01) Ε/Γ πλοίο το οποίο δύναται να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο
Β. Το πλοίο να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
i) Να έχει μεταφορική ικανότητα 100 (χειμώνα) – 200 (θέρος) επιβατών
ii)Να έχει επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου εμπορευμάτων 70 τ.μ.
iii) Να έχει ολικό μήκος 40,01 μ.