Εγκρίθκαν τα 2,44 εκ. Ευρώ για τις άγονες του Β. Αγαίου

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες το κονδύλι που θα διατεθεί για την κάλυψη των γραμμών του Βορείου Αιγαίου με απευθείας ανάθεση. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διάυγεια, η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου ενέκρινε πίστωση ύψους 2,44 εκατ. ευρώ για την κάλυψη δαπάνης για σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, διαρκείας έως τριών μηνών. Τα χρήματα θα διατεθούν για τις γραμμές Βαθύ Σάμου, Χίος, Μυτιλήνη, Λήμνος καβάλα και επιστροφή, την γραμμή Άγιος Κήρυκας, Καρλόβασι, Χίος, Μυτιλήνη, Λήμνος Καβάλα και επιστροφή και την γραμμή Θεσσαλονίκη, Λήμνος, Μυτιλήνη, Χίος Σάμος και επιστροφή.
Σημειώνεται ότι για τις εν λόγω γραμμές ενδιαφέρον εκδήλωσε μόνο η Hellenic Seaways.