Δυο ακόμα πλοία για μεταφορά μεταναστών ζηταει το Υπουργείο Ναυτιλίας


Δυο ακόμα πλοία για μεταφορά των μεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα ζητά ME ANAKO;INVSH TOY το Υπουργείο από τον Σ.Ε.Ε.Ν. Τα δυο αυτά πλοία θα καλύπτουν τις ανάγκες μεταφοράς των μεταναστών όταν δεν επαρκούν οι θέσεις στα πλοία που εκτελούν εγκεκριμένα δρομολόγια από τα εκάστοτε νησιά.

 

Π ρ ο ς : Σύνδεσμο Επιχειρήσεων

Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.)

                                        

Πειραιάς, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Αριθμ. Πρωτ.:1000/305/2015

 

Θέμα :   “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θαλάσσια μεταφορά και φιλοξενία προσώπων”.

  1.  Έχει πλέον καταστεί σαφές ότι συντρέχει έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί στις θαλάσσιες πύλες εισόδου της χώρας, και ιδίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, λόγω της αιφνίδιας και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών.
  2. Ολοκληρώθηκαν ήδη οι κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε, πέραν του ήδη ισχύοντος Νόμου 4442 της 20 Αυγ./8 Σεπτ. 1929 (ΦΕΚ Α 339) “περί στρατιωτικών εισφορών και ναυλώσεων”, κατά παρέκκλιση διατάξεων, να είναι δυνατή ή μέσω απευθείας αναθέσεων μίσθωση  / ναύλωση πλωτών μέσων με σκοπό τη σίτιση, διαμονή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σε λιμένες της ηπειρωτικής επικράτειας.
  3. Κατόπιν των ανωτέρω, θα ήθελα με την παρούσα να σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών με τα μέλη σας τη διαδικασία διαθεσιμότητας τουλάχιστον δύο (02) πλοίων μαζικής μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών και να μας γνωστοποιήσετε τα αποτελέσματά της, ώστε αμέσως να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της προπεριγραφείσας μεταφοράς, όποτε η ακτοπλοϊκή σύνδεση δεν κρίνεται κατά περίπτωση επαρκής.                                                                                                         

 Με εκτίμηση,   

Χρήστος Ζωής

{jcomments on}