/

Δύο άγονες ακτοπλοϊκές στην ΑΝΕ Καλύμνου

nioskalymnosΔυο άγονες γραμμές κατακυρώθηκαν στην ακτοπλοϊκή εταιρεία ANE Καλύμνου, με σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Ειδικότερα οι αποφάσεις έχουν ως εξής:

-Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή, με την εκτέλεση τεσσάρων (04) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, προσέγγιση σε Φαρμακονήσι δύο (02) φορές το μήνα, στα δύο (02) δρομολόγια παραμονή στον λιμένα Πυθαγορείου επί δύο (02) ώρες τουλάχιστον, έναντι μισθώματος, οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (€8.451,61), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία Α.Ν.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/ΓΔ/Ρ ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ Ν. Καλύμνου 02, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022. 2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Λειψών, Αρκιών από και προς Λέρο, Πάτμο και του Αγαθονησίου από και προς Πυθαγόρειο Σάμου και Πάτμο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας. 3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2022 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001. 4.Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών. 5.Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας.

-Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος, τριών χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€3.404,68), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία Α.Ν.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ Ν. Καλύμνου 02, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022. 2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Αστυπάλαιας από και προς Κάλυμνο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας. 3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2022 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001. 4.Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών. 5.Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας. 6.Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.