Αποζημίωση €300.000 στην ΑΝΕΚ LINES

Αποζημίωση ύψους 300.000 ευρώ κατέβαλε η AIGAION Ασφαλιστική Α.Ε. στην Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) για την κάλυψη της μηχανικής βλάβης που παρουσίασε το πλοίο “LATO” της εταιρίας.

Το ποσό καταβλήθηκε άμεσα και εντός των προβλεπόμενων χρόνων, υπογραμμίζει η ασφαλιστική. Όπως επισημαίνει, με την υψηλή εξειδίκευση, την τεχνογνωσία της και τη λειτουργική της οργάνωση στον κλάδο των ναυτασφαλίσεων, η AIGAION αποδεικνύει έμπρακτα τη δυνατότητα της να αποζημιώνει έγκαιρα, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, τους πελάτες της. Ανάλογη ήταν η ανταπόκριση της εταιρίας και στο αίτημα της ΑΝΕΚ, που αποπληρώθηκε ταχύτατα μόλις ολοκληρώθηκε ο διακανονισμός της ζημιάς.

Σημειώνεται ότι η AIGAION παρέχει την ασφάλιση Hull & Machinery σχεδόν για κάθε τύπο πλοίου της εμπορικής και επιβατηγού ναυτιλίας, ενώ η σημαντική αντασφαλιστική της κάλυψη, της επιτρέπει να δέχεται προς ασφάλιση οποιοδήποτε μέγεθος και τύπο πλοίου χωρίς περιορισμούς ναυσιπλοΐας.

euro2day.gr