Αποτελέσματα συνεδρίασης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας 26/11/2013

 

Η   Διοίκηση της  Πανελλήνιας   Ναυτικής  Ομοσπονδίας    κατά  την  σημερινή  συνεδρίασή  της εξέτασε την  όλη  γενική  κατάσταση  στο  χώρο  της  ναυτικής  εργασίας  και δυστυχώς διαπιστώνει  για  μία  ακόμη  φορά ότι η   χιονοστιβάδα   των  αντεργατικών  μέτρων  και  πολιτικών  της  Κυβέρνησης και  η  ολομέτωπη  επίθεσή  της  στους  ναυτεργάτες  συνεχίζεται  αμείωτα  με  φρενήρεις  και  εξοντωτικούς   ρυθμούς.

 

Με  το νέο υπό  διαβούλευση  νομοσχέδιο  του  Υ.Ν.Α.  για  τα  «Τουριστικά Πλοία  και  άλλες  Διατάξεις» καταδεικνύεται,    για  πολλοστή   φορά,  ότι επιδιώκεται η  ευθεία  εξαφάνιση  αυτού  του  ίδιου  του  ναυτικού  επαγγέλματος.

 

Από  μια  πρώτη  επισκόπηση   και   εξέταση του νέου   αυτού   σχεδίου  νόμου   διαπιστώνεται   ότι  ενώ στόχος   της  νέας  αυτής νομοθετικής πρωτοβουλίας του προτεινόμενου  νομοσχεδίου, όπως αναφέρει  και  ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου   σε  σχετική  ανακοίνωσή  του,  είναι η συνολική αναμόρφωση του πλαισίου δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων, κυρίως μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και της καταπολέμησης της πολυπλοκότητας και της γραφειοκρατίας, επί  τω  τέλει  διαμορφώσεως και  θεσμοθετήσεως ενός  σύγχρονου πλαισίου,  που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και θα ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού,   με  απώτερο  σκοπό  και στόχο την πληρότητα  και  των  ελληνικών  μαρίνων  και  την επικράτηση  της  ελληνικής  σημαίας  στο  Αιγαίο, εντούτοις,  αμέσως παρατηρείται, ότι   το  υποτιθέμενο  ως  νέο  νομοσχέδιο,   διατηρεί   όλες  τις  στρεβλώσεις του  ισχύοντος σήμερα  νομοθετικού  πλαισίου  οι  οποίες,  και  παρά  τις  σχετικές  αντιρρήσεις  μας  και  διαμαρτυρίες  μας  θεσμοθετήθηκαν  και  διατηρήθηκαν με  τον  Ν. 2743/1999,  και  παράλληλα   παραδίδει στην  κυριολεξία τις  ελληνικές θάλασσες στα  σκάφη  με οποιαδήποτε  σημαία,  έστω  και  τρίτης  χώρας, περιλαμβανομένων  και  των  σημαιών ευκαιρίας, ανεξάρτητα  εάν  είναι ιδιωτικά  ή  εμπορικά.

 

Παράλληλα καταργεί  πλήρως  τις  υποχρεωτικές  οργανικές  συνθέσεις  του  πληρώματος  για  τα  συγκεκριμένα  πλοία  και την  υποχρεωτική ασφάλιση  των  απασχολουμένων  σε  αυτά  το  ΝΑΤ    και  στην   κυριολεξία   επιτρέπει την  χωρίς κανένα ουσιαστικό  περιορισμό  και  έλεγχο  διακίνηση  των  σκαφών  αυτών  στις  ελληνικές  θάλασσες.

 

Και όλα  αυτά χωρίς  καμία   απολύτως  πρόνοια   σε  ότι αφορά   το  σοβαρότατο   θέμα της ασφάλειας της  ναυσιπλοΐας,  του  πληρώματος και  κυρίως  των  επιβατών    και  γενικά των  επιβαινόντων  των   εν λόγω σκαφών.

 

Τέλος,  η  Διοίκηση  της  ΠΝΟ  ειδικά  καταγγέλλει ακόμη  το  άρθρο  26  του Νομοσχεδίου  με  το  οποίο  γίνεται  μια ακόμη  προσπάθεια,  μετά  την  καταψήφιση  από  τη  Βουλή  της  παρόμοιας  προσπάθειας του  προηγουμένου ΥΝΑ,  για  την  πλήρη  κατάργηση  του  δικαιώματος  απεργίας  και  νόμιμης  αντίδρασης  των  ναυτεργατών  σε κάθε  σε  βάρος  τους  μέτρο,    αφού  με  το   πρόσχημα του  άρθρου  αυτού παρέχεται  το   δικαίωμα  στον  Υ.Ν.Α.  όπως  μονομερώς αποφασίζει  την δρομολόγηση πλοίου ασφαλείας  σε  «έκτακτες  συνθήκες»  κατά  παράβαση  των  σχετικών προστατευτικών  του  Συντάγματος  και  των  Διεθνών  Συμβάσεων Εργασίας  διατάξεων  περί   του  δικαιώματος  απεργίας των  ναυτεργατών.

 

Η Πανελλήνια  Ναυτική  Ομοσπονδία  προειδοποιεί τους  καθ’  ύλη συναρμοδίους  Υπουργούς,  όπως  θα  πράξει  και με  αποστολή  σχετικού  εξωδίκου  της,  ότι  τέτοιες προσπάθειες δε  θα  περάσουν  και  ταυτόχρονα  καλεί  όλους   τους  Έλληνες Ναυτεργάτες   να  βρίσκονται  σε  αγωνιστική  ετοιμότητα  και  συνεχή επιφυλακή για  να  δώσουν, όπως  εκείνοι  γνωρίζουν,  την  δυναμική  απάντηση  τους  σε τέτοιες  επαίσχυντες  σε  βάρος  τους  μεθοδεύσεις

 

upografh pno

Αποτελέσματα συνεδρίασης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας 26/11/2013

 

Η   Διοίκηση της  Πανελλήνιας   Ναυτικής  Ομοσπονδίας    κατά  την  σημερινή  συνεδρίασή  της εξέτασε την  όλη  γενική  κατάσταση  στο  χώρο  της  ναυτικής  εργασίας  και δυστυχώς διαπιστώνει  για  μία  ακόμη  φορά ότι η   χιονοστιβάδα   των  αντεργατικών  μέτρων  και  πολιτικών  της  Κυβέρνησης και  η  ολομέτωπη  επίθεσή  της  στους  ναυτεργάτες  συνεχίζεται  αμείωτα  με  φρενήρεις  και  εξοντωτικούς   ρυθμούς.

 

Με  το νέο υπό  διαβούλευση  νομοσχέδιο  του  Υ.Ν.Α.  για  τα  «Τουριστικά Πλοία  και  άλλες  Διατάξεις» καταδεικνύεται,    για  πολλοστή   φορά,  ότι επιδιώκεται η  ευθεία  εξαφάνιση  αυτού  του  ίδιου  του  ναυτικού  επαγγέλματος.

 

Από  μια  πρώτη  επισκόπηση   και   εξέταση του νέου   αυτού   σχεδίου  νόμου   διαπιστώνεται   ότι  ενώ στόχος   της  νέας  αυτής νομοθετικής πρωτοβουλίας του προτεινόμενου  νομοσχεδίου, όπως αναφέρει  και  ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου   σε  σχετική  ανακοίνωσή  του,  είναι η συνολική αναμόρφωση του πλαισίου δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων, κυρίως μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και της καταπολέμησης της πολυπλοκότητας και της γραφειοκρατίας, επί  τω  τέλει  διαμορφώσεως και  θεσμοθετήσεως ενός  σύγχρονου πλαισίου,  που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και θα ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού,   με  απώτερο  σκοπό  και στόχο την πληρότητα  και  των  ελληνικών  μαρίνων  και  την επικράτηση  της  ελληνικής  σημαίας  στο  Αιγαίο, εντούτοις,  αμέσως παρατηρείται, ότι   το  υποτιθέμενο  ως  νέο  νομοσχέδιο,   διατηρεί   όλες  τις  στρεβλώσεις του  ισχύοντος σήμερα  νομοθετικού  πλαισίου  οι  οποίες,  και  παρά  τις  σχετικές  αντιρρήσεις  μας  και  διαμαρτυρίες  μας  θεσμοθετήθηκαν  και  διατηρήθηκαν με  τον  Ν. 2743/1999,  και  παράλληλα   παραδίδει στην  κυριολεξία τις  ελληνικές θάλασσες στα  σκάφη  με οποιαδήποτε  σημαία,  έστω  και  τρίτης  χώρας, περιλαμβανομένων  και  των  σημαιών ευκαιρίας, ανεξάρτητα  εάν  είναι ιδιωτικά  ή  εμπορικά.

 

Παράλληλα καταργεί  πλήρως  τις  υποχρεωτικές  οργανικές  συνθέσεις  του  πληρώματος  για  τα  συγκεκριμένα  πλοία  και την  υποχρεωτική ασφάλιση  των  απασχολουμένων  σε  αυτά  το  ΝΑΤ    και  στην   κυριολεξία   επιτρέπει την  χωρίς κανένα ουσιαστικό  περιορισμό  και  έλεγχο  διακίνηση  των  σκαφών  αυτών  στις  ελληνικές  θάλασσες.

 

Και όλα  αυτά χωρίς  καμία   απολύτως  πρόνοια   σε  ότι αφορά   το  σοβαρότατο   θέμα της ασφάλειας της  ναυσιπλοΐας,  του  πληρώματος και  κυρίως  των  επιβατών    και  γενικά των  επιβαινόντων  των   εν λόγω σκαφών.

 

Τέλος,  η  Διοίκηση  της  ΠΝΟ  ειδικά  καταγγέλλει ακόμη  το  άρθρο  26  του Νομοσχεδίου  με  το  οποίο  γίνεται  μια ακόμη  προσπάθεια,  μετά  την  καταψήφιση  από  τη  Βουλή  της  παρόμοιας  προσπάθειας του  προηγουμένου ΥΝΑ,  για  την  πλήρη  κατάργηση  του  δικαιώματος  απεργίας  και  νόμιμης  αντίδρασης  των  ναυτεργατών  σε κάθε  σε  βάρος  τους  μέτρο,    αφού  με  το   πρόσχημα του  άρθρου  αυτού παρέχεται  το   δικαίωμα  στον  Υ.Ν.Α.  όπως  μονομερώς αποφασίζει  την δρομολόγηση πλοίου ασφαλείας  σε  «έκτακτες  συνθήκες»  κατά  παράβαση  των  σχετικών προστατευτικών  του  Συντάγματος  και  των  Διεθνών  Συμβάσεων Εργασίας  διατάξεων  περί   του  δικαιώματος  απεργίας των  ναυτεργατών.

 

Η Πανελλήνια  Ναυτική  Ομοσπονδία  προειδοποιεί τους  καθ’  ύλη συναρμοδίους  Υπουργούς,  όπως  θα  πράξει  και με  αποστολή  σχετικού  εξωδίκου  της,  ότι  τέτοιες προσπάθειες δε  θα  περάσουν  και  ταυτόχρονα  καλεί  όλους   τους  Έλληνες Ναυτεργάτες   να  βρίσκονται  σε  αγωνιστική  ετοιμότητα  και  συνεχή επιφυλακή για  να  δώσουν, όπως  εκείνοι  γνωρίζουν,  την  δυναμική  απάντηση  τους  σε τέτοιες  επαίσχυντες  σε  βάρος  τους  μεθοδεύσεις

 

upografh pno