Απορρόφηση της αύξησης του ΦΠΑ ανακοίνωσε η Golden Star Ferries

Η GOLDEN STAR FERRIES αποδεικνύοντας άλλη μία φορά την κοινωνική της ευθύνη και ευαισθησία, καλύπτει αποκλειστικά την αύξηση του Φ.Π.Α., διατηρεί χωρίς οποιαδήπτε αύξηση τους ναύλους επιβατών και οχημάτων και παραμένει δίπλα στον επιβάτη, τον νησιώτη και τον επαγγελματία.