Απόφαση – δικαίωση για τη διοίκηση της Hellenic Seaways

Hellenic Seaways

Τον τελευταίο χρόνο και κυρίως από τον Φεβρουάριο 2016 ξεκίνησε προσπάθεια μαζικής εξαγοράς μετοχών της HELLENIC SEAWAYS, από την μέτοχο εταιρεία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. Η προσπάθεια αυτή συνοδεύθηκε από σωρεία δελτίων τύπου και αναδημοσιεύσεις στα ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και από δικαστικές και εξωδικαστικές καταγγελίες, μεταξύ άλλων για υποτιθέμενες πράξεις μη χρηστής και συνετής Διοίκησης της Εταιρείας. Για τις ίδιες πράξεις που καταλογίζονται στην HELLENIC SEAWAYS ζητήθηκε από την μέτοχο εταιρεία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία μετά από αναβολή την 20η Απριλίου 2017, θα πραγματοποιηθεί την 16η Μαΐου 2017.

Για όλα τα παραπάνω,  η Διοίκηση της HELLENIC SEAWAYS επέλεξε να μην απαντήσει ευθέως, ούτε στους μετόχους της, αλλά ούτε και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρά την βλάβη που υφίστατο στο όνομα και τη φήμη της, σεβόμενη τα ελληνικά Δικαστήρια, που επιλήφθηκαν των εις βάρος της καταγγελιών.

Σήμερα, 26 Απριλίου 2017, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1848/2017 απόφασή του, σύμφωνα με την οποία η ασκηθείσα κατά της HELLENIC SEAWAYS και των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου αίτηση εκτάκτου ελέγχου διαχείρισης, της μετόχου ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, απερρίφθη ως προς το αίτημα ελέγχου σκοπιμότητας, επικυρώνοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι οι μέχρι σήμερα ενέργειες της Διοίκησης, για τις οποίες άλλωστε έχει συγκληθεί και η προαναφερθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήταν σύννομες και κατέτειναν στην υπεράσπιση των συμφερόντων της ιδίας της Εταιρείας και των μετόχων της. Ειδικότερα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, έκρινε οριστικά, μεταξύ άλλων, ότι οι πραγματοποιηθείσες επισκευές στα πλοία της Εταιρείας «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ», «ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ» και «HELLENIC HIGHSPEED», καθώς και η πώληση του πλοίου «HIGHSPEED 6», υπαγορεύθηκαν από την ανάγκη ενδυνάμωσης της εμπορικής παρουσίας της HELLENIC SEAWAYS και με αυτές επιδιώχθηκε το συμφέρον της Εταιρείας και η επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την ενίσχυση του στόλου της Εταιρείας έναντι των ανταγωνιστών της και συνεπώς δεν θα μπορούσαν να συνιστούν διαχείριση που αντίκειται στα χρηστά ήθη ή μη συνετή διαχείριση.

Στην παρούσα ανακοίνωση προβαίνουμε προς αποκατάσταση έναντι όλων των συνεργατών και των μετόχων της HELLENIC SEAWAYS, της βλάβης που υπέστη στη φήμη και το όνομά της, από την συνεχή διασπορά και αναπαραγωγή μη αληθών κατηγοριών, πράξεις για τις οποίες τόσο η ίδια η Εταιρεία όσο και ατομικά τα μέλη της Διοίκησής της έχουν επιφυλαχθεί παντός νομίμου δικαιώματός τους.

Η Διοίκηση της HELLENIC SEAWAYS αισθάνεται δικαιωμένη στον αγώνα της για την απόδοση δικαιοσύνης και εδραίωση της φήμης της και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την συνεχή ανάπτυξή της, προσηλωμένη στους σκοπούς που εξυπηρετεί.